Điều chỉnh kích thước chữ

HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2020

(CLO) Từ ngày 10/12 đến 12/12, kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã xem xét 31 báo cáo và thảo luận thông qua 22 nghị quyết quan trọng.

Audio

Đáng chú ý là nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh báo nghệ an

Quang cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh báo nghệ an

Năm 2019 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống nhân dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục chuyển biến tích cực. Về Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách ước đạt 15.500 tỷ đồng, vượt 14,8% dự toán. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vẫn duy trì độ tăng trưởng, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, dự kiến lũy kế đến cuối năm toàn tỉnh có 258 xã, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn. Hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ tiếp tục có những chuyển biến tích cực; thu hút đầu tư, triển khai các chương trình dự án đạt nhiều kết quả. Văn hóa - xã hội tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 4%. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Cải cách hành chính được chú trọng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nghệ An dành thời gian 1 ngày rưỡi để tiến hành các phiên thảo luận tổ, phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phiên thảo luận thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Kỳ họp cũng có 1 buổi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về nội dung được dự kiến là công tác quản lý thị trường, gian lận thương mại và phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Kỳ họp đã tiến hành xem xét 31 báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và báo cáo hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, công tác điều hành của UBND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; xem xét, thông qua 22 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Trong đó có các nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020; nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; thông qua nguyên tắc định giá và bảng giá đất các loại đất giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đó còn là nghị quyết về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, khối, bản; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản; chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn tỉnh Nghệ An…

Đáng quan tâm là Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,  đề ra 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và 11 nhóm, nhiệm vụ chủ yếu với tốc độ tăng trưởng GRDP 9 – 10%. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư chiếm 20 – 21%; công nghiệp – xây dựng 33 – 34%; dịch vụ 45 – 46%. Thu ngân sách phấn đấu đạt 15.216 tỷ đồng. Phấn đấu có thêm 30 xã đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người đạt 46 – 47 triệu đồng/năm…

Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời sẽ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị rất quan trọng, do vậy, cần có sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thành cao nhất kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Trần Phong