Điều chỉnh kích thước chữ

Hết năm 2020, “ông lớn” Vinalines lỗ lũy kế hơn 3.168 tỷ đồng

(CLO) Năm 2020, Vinalines ghi nhận 9.991 tỷ đồng doanh thu thuần, lỗ sau thuế 180 tỷ đồng trong đó công ty mẹ lỗ gần 324 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, Vinalines đang lỗ lũy kế hơn 3.168 tỷ đồng.

Audio
Năm 2020, Vinalines lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 800 tỷ đồng

Năm 2020, Vinalines lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 800 tỷ đồng

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines, mã giao dịch trên sàn UPCoM: MVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, trong quý IV năm 2020, Vinalines ghi nhận doanh thu đạt 2.635 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với cùng kỳ 2019. Doanh thu tài chính tăng nhẹ lên 147 tỷ đồng, hoạt động liên kết có lãi hơn 41 tỷ đồng, thay vì lỗ 2,3 tỷ đồng trong quý IV năm 2019.

Tuy nhiên, trong khi chi phí tài chính và bán hàng duy trì ở mức 156 tỷ đồng và 17 tỷ đồng, thì khoản chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ tăng gấp gần 4 lần lên 1.310 tỷ đồng, khiến Vinalines lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 800 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, Vinalines ghi nhận 9.991 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9,7% so với năm ngoái, lỗ sau thuế 180 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ gần 324 tỷ đồng (năm 2019 Vinalines đạt lợi nhuận sau thuế 419 tỷ đồng và lãi công ty mẹ là 82 tỷ đồng).

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Vinalines đạt 24.481 tỷ đồng, giảm 5% so với cuối năm 2019. Tài sản ngắn hạn chiếm 9.979 tỷ đồng, trong đó tiền nhàn rỗi là 2.132 tỷ đồng, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.657 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm còn 405 tỷ đồng...

Nợ phải trả của Vinalines chiếm 15.056 tỷ đồng, không biến động so với đầu kỳ. Trong đó nợ vay là 6.737 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu ở mức 9.425 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng do vốn điều lệ tụt giảm và lỗ lũy kế thêm đậm. Tính đến cuối năm 2020, Vinalines đang lỗ lũy kế hơn 3.168 tỷ đồng.

Thế Vũ