Điều chỉnh kích thước chữ

Hết quý III/2017, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5,2 nghìn tỷ đồng

(CLO) Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý III năm 2017.

Audio
Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2017 (đến hết ngày 30/9/2017) là hơn 5.222 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III năm 2017 (từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/9/2017) là 1.479,966 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III năm 2017 (từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/9/2017): 238,558 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III năm 2017: 5,525 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III năm 2017: 53 triệu đồng.

Hết quý III/2017, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5,2 nghìn tỷ đồng 1
Ảnh minh họa. 

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2017 là 2.389,891 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2017 (đến hết ngày 31/3/2017): 2.864,527 tỷ đồng.

Trong tổng số 27 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có tổng số dư Quỹ BOG lớn nhất tính đến thời điểm hết Quý III năm 2017 với hơn 3.131 tỷ đồng.


PV