Điều chỉnh kích thước chữ

Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh đề xuất công bố danh mục 124 dự án cho phép triển khai sau rà soát

(CLO) Sáng ngày 10.4, tại Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP. HCM cùng các DN BĐS hoạt động trên địa bàn TP, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM ( HoREA ) Lê Hoàng Châu, thay mặt các doanh nghiệp BĐS đã đề xuất cần công bố danh mục 124 dự án đã được cho phép triển khai tiếp sau đợt rà soát.

Audio

Cụ thể; ông Lê Hoàng Châu đã “chân thành cảm ơn các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương đã khẩn trương rà soát hơn 150 dự án bất động sản trên địa bàn thành phố. Qua rà soát đã chấp thuận cho 124 dự án được tiếp tục triển khai, thực hiện. Đây là tin tốt lành đối với các chủ đầu tư và khách hàng tại 124 dự án, và cũng là tín hiệu tích cực đối với thị trường bất động sản”.

TP Hồ Chí Minh cho phép 124 dự án BĐS bị tạm dừng thanh tra tiếp tục được triển khai

TP Hồ Chí Minh cho phép 124 dự án BĐS bị tạm dừng thanh tra tiếp tục được triển khai

Thay mặt HoREA, ông Châu đề nghị UBND thành phố cho công bố danh mục 124 dự án (nêu trên), để các nhà đầu tư có căn cứ làm việc với các Sở, ngành để hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng (nếu còn thiếu) và tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Đồng thời giúp cho khách hàng mua nhà yên tâm.

Tại Hội nghị, HoREA cũng đã đưa ra 12 kiến nghị và đề nghị UBNT TP cũng như các lãnh đạo TP xem xét, 12 kiến nghị cụ thể:

1/ Hiệp hội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra Chính phủ khẩn trương xem xét, giải quyết đối với hơn 30 dự án còn đang được các cơ quan chức năng rà soát, thanh tra:

Hiệp hội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra Chính phủ khẩn trương xem xét, giải quyết có tình, có lý đối với hơn 30 dự án còn đang được các cơ quan chức năng rà soát, thanh tra, vừa đảm bảo nguyên tắc không làm thất thoát tài sản công, vừa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người mua nhà.

2/ Hiệp hội kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành sớm kết luận, xử lý khoảng 300 mặt bằng đất công thuộc diện bị thu hồi Quyết định hoặc Văn bản về sử dụng đất.

3/Hiệp hội kiến nghị đối với các dự án bất động sản thuộc diện bị rà soát về các thủ tục pháp lý và hành chính, nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định đình chỉ thực hiện dự án hoặc quyết định khởi tố điều tra, thì được tiếp tục giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng và triển khai thực hiện dự án.

4/ Hiệp hội kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường khẩn trương thực hiện công tác xác định giá đất và phối hợp với Sở Tài chính để thẩm định giá đất để tính tiền sử dụng đất dự án.

5/ Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chỉ đạo cơ chế giải quyết vướng mắc về tính tiền sử dụng đất đối với quỹ đất công chiếm tỷ lệ nhỏ trong dự án nhà ở.

6/ Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có trách nhiệm khẩn trương giải quyết ách tắc về các thủ tục hành chính tiếp theo, sau khi dự án đã có "Quyết định chủ trương đầu tư".

7/ Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương rà soát, đề xuất xử lý dứt điểm đối với các trường hợp dự án bị tạm dừng thực hiện Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của dự án để rà soát lại toàn bộ pháp lý.

8/ Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương rà soát, đề xuất xử lý dứt điểm đối với các trường hợp dự án bị thu hồi, hủy bỏ Quyết định chủ trương đầu tư, do cơ sở pháp lý để đề xuất ra Quyết định chủ trương đầu tư chưa chính xác, cần rà soát làm rõ.

9/ Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương rà soát, đề xuất xử lý dứt điểm đối với trường hợp dự án bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tiền sử dụng đất.

10/ Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chấp thuận Văn bản đề nghị của Sở Xây dựng về việc "Chương trình phát triển nhà ở của địa phương không có nội dung về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở và danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn", để giải quyết ách tắc về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư của rất nhiều dự án nhà ở trên địa bàn thành phố hiện nay.

11/ Kiến nghị Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố sớm rà soát, kết luận, xử lý các dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng, đang bị tạm ngừng triển khai thực hiện.

12/ Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, ngành, quận, huyện quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cũng đề nghị lãnh đạo TP động viên cán bộ làm việc hăng hái hơn. “Cán bộ công chức thời gina qua bị tác động thế nào đó mà có những biểu hiện chậm trễ trong các thủ tục hành chính, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các DN BĐS”.

Hoàng Tuấn