Điều chỉnh kích thước chữ

Hiệu trưởng Đại học Điện lực không trực tiếp giảng dạy vẫn nhận tiền phụ cấp

(CLO) Thanh tra Bộ Công Thương đã yêu cầu ông Trương Huy Hoàng bảo đảm số giờ chuẩn trực tiếp giảng dạy trên lớp theo quy định của pháp luật.

Audio

Mới đây, Thanh tra của Bộ Công Thương đã có kết luận, xác minh nội dung tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, bổ nhiệm sử dụng cán bộ, quản lý sử dụng tài sản công, xây dựng cơ bản và thực hiện các Kết luận thanh tra kiểm tra tại Trường Đại học Điện lực.

Trong đó, thanh tra Bộ Công Thương đã làm rõ 17 nội dung. Trong 17 nội dung cho thấy nhiều nội dung đã được làm rõ trong các đợt thanh tra trước đó lần cũng được đề cập đến như sai phạm trong tuyển sinh: sinh viên đại học chính quy không đủ điểm chuẩn đầu vào vẫn được nhập học và xét công nhận tốt nghiệp ra trường; 

Tuyển sinh các đối tượng tốt nghiệp Cao đẳng nghề liên thông lên trình độ Đại học năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khi chưa được cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh, đào tạo vượt chi tiêu cho phép 33.591 sinh viên trong các năm 2011, 2012 và 2013;

Năm 2015, nhà trường nợ gần 30 ngàn bằng tốt nghiệp đối với những sinh viên vượt chỉ tiêu không được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát phôi bằng...

Nhiều năm qua Đại học Điện lực dính nhiều vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo (ảnh nguồn internet).

Nhiều năm qua Đại học Điện lực dính nhiều vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong đào tạo (ảnh nguồn internet).

Trong kết luận lần này, Thanh tra Bộ Công Thương đã làm rõ thêm nhiều nội dung phản ánh mới, trong đó có việc: "Ông Trương Huy Hoàng không tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp nhưng vẫn hưởng phụ cấp thâm niên và giữ ngạch Giảng viên chính.

Ông Trương Huy Hoàng giờ vẫn giữ ngạch chuyên viên chính. Tuy nhiên, nhiều năm học qua không trực tiếp lên lớp giảng dạy bất kỳ môn học nào thuộc các hệ Cao đẳng, Đại học và Sau đại học tại trường Đại học Điện lực".

Theo đó, kết luận chỉ ra bảng kê lương giảng dạy và hướng dẫn Luận văn Thạc sỹ của ông Trương Huy Hoàng do nhà trường cung cấp, trong năm học 2017 - 2018 và năm học 2019 - 2020, mỗi năm ông Trương Huy Hoàng đều hướng dẫn hai học viên bảo vệ Luận văn thạc sỹ.

Theo quy định, số giờ giảng dạy của ông Trương Huy Hoàng được quy đổi từ việc hướng dẫn luận văn thạc sỹ trong các năm 2017 - 2018, 2018 - 2019 tương đương với 140 giờ chuẩn/năm.

Tuy nhiên, ông Trương Huy Hoàng đã không tham gia giảng dạy trực tiếp trên lớp.

Kết luận cho thấy, nội dung đơn phản ánh đúng thực tế. Thanh tra Bộ Công Thương yêu cầu ông Trương Huy Hoàng có báo cáo chi tiết việc này gửi Bộ Công Thương, đồng thời đảm bảo số giờ chuẩn trực tiếp giảng dạy trên lớp theo quy định của pháp luật.

Thanh tra cũng yêu cầu Trường Đại học Điện lực rà soát, sửa đổi, ban hành mới Quy chế quy định chế độ làm việc của Giảng viên và định mức trong đào tạo theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của Giảng viên cơ sở giáo dục đại học.

Ngoài ra trong kết luận cũng chỉ ra việc đến thời điểm xác minh, căn cứ Phiếu thu trường mới thu hồi tạm ứng đề tài khoa học với số tiền 229 triệu đồng.

Đối với các khoản phải thu, đối chiếu, quyết toán... Trường chưa cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh việc thực hiện theo Kết luận thanh tra. 

Như vậy, căn cứ hồ sơ, tài liệu tại thời điểm xác minh, trường mới thực hiện xử lý được số tiền 229 triệu đồng trên tổng số 45.856 triệu đồng phải thu hồi/ xử lý  theo Kết luận thanh tra (tỉ lệ thực hiện xấp xỉ 0,5%).

Kết luận thanh tra lần này cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương rà soát, tập hợp hồ sơ pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng đã và đang thực hiện trong giai đoạn 2015 đến nay trình Bộ Công Thương theo quy định.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra đối với những khoản thu không có trong quy chế Nhà trường (học Tiếng Anh B1, học quân sự...) tại các đơn vị chưa nằm trong phạm vi xác minh để chấn chỉnh công tác quản lý, hạn chế ngăn chặn phát sinh việc thu tiền trái quy định gây ra tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp phát hiện vi phạm, nhà trường theo phân cấp quản lý tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định và báo cáo Bộ Công Thương.

Trinh Phúc