Điều chỉnh kích thước chữ

HNB Đồng Nai: "Cái nôi" của phong trào thi đua

HNB Đồng Nai: "Cái nôi" của phong trào thi đua

Audio

(NB&CL) - Mấy năm trở lại đây, Hội Nhà báo Đồng Nai đã trở thành một “thương hiệu” hội nhà báo địa phương mạnh khi liên tục có hội viên- nhà báo đoạt giải cao tại các kỳ Giải Báo chí Quốc gia cũng như nhiều giải thưởng báo chí khác. Điều này chính là kết quả thiết thực từ các phong trào thi đua do Hội và các cơ quan Báo, Đài phát động.

Báo Công luận 

Nhóm tác giả Hoàng Anh- Thế Hiển (Đài PT-TH Đồng Nai) nhận giải A giải BCQG năm 2009.

Với gần 180 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội và 5 câu lạc bộ, HNB tỉnh Đồng Nai đã là “ngôi nhà chung” tập hợp, rèn luyện phẩm chất chính trị, năng lực nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo trong tỉnh; góp phần tham gia quản lý báo chí, xây dựng và thúc đẩy chính sách pháp luật về báo chí và nhà báo; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp đối với hội viên nhà báo. Ngay từ đầu năm, Hội đã chủ động phối hợp với cơ quan Báo, Đài phát động phong trào Thi đua yêu nước và triển khai công tác Thi đua khen thưởng tới từng chi hội, hội viên. Đặc biệt, phát động và chỉ đạo các chi hội tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng việc học tập phong cách làm báo của Bác Hồ; tuyên truyền trong toàn thể hội viên tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo, gắn với việc rèn luyện nâng cao đạo đức người làm báo… Phát động trong toàn thể hội viên- nhà báo tích cực hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề này như tích cực chủ động tìm tòi sáng tạo trong việc xây dựng tác phẩm, chương trình, tiết mục, chuyên trang, chuyên mục… Đồng thời tham gia tích cực dự thi Giải Báo chí Quốc gia và giải thưởng báo chí của các ban, ngành… Bên cạnh đó, Hội đã luôn coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho hội viên đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí. Chính vì vậy, những năm gần đây, rất nhiều hội viên của HNB tỉnh Đồng Nai đã đoạt được những Giải thưởng báo chí cao quý. Như 2 năm liên tục (năm 2009 và 2010) đều có tác phẩm đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia; Giải A viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012…

Cùng với việc bám sát và xây dựng các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo Hội, các hoạt động của HNB Đồng Nai đã được đẩy mạnh và khởi sắc, đạt nhiều kết quả tốt. Thường trực Hội luôn thể hiện rõ vai trò, vị thế của một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp. Lãnh đạo Hội tích cực làm việc với các cơ quan Báo, Đài và các ngành chức năng để đảm bảo quyền lợi của Hội và hội viên, vì vậy uy tín của Hội ngày càng được nâng cao. HNB tỉnh Đồ ng Nai đã trở thành trung tâm đoàn kết, thu hút hội viên đến giao lưu, trao đổi học hỏi nghiệp vụ báo chí và công tác Hội, góp phần không ngừng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, hoạt động báo chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú của nhân dân trong tình hình mới.

Ngọc Lành

minhmeo

Bình Luận