Điều chỉnh kích thước chữ
Thị xã Phổ Yên:

Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xứng tầm đô thị loại III

(NB&CL) Năm 2020 tới là tròn 10 năm Phổ Yên thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Báo nói Công luận

Chương trình đã mang tính đột phá trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt hướng tới việc chăm lo đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân ngày càng được nâng cao. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, xứng tầm đô thị loại III và đang hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Những đổi thay vượt bậc

Kể từ năm 2011 từ khi thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn trên địa bàn Phổ Yên đã có những thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên. 14/14 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM và được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Kinh tế Phổ Yên luôn ở mức tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 82,86%; thương mại, dịch vụ chiếm 13,81%; Nông, lâm, thủy sản chiếm 3,33%. Phổ Yên đã thực hiện nâng cấp và làm mới được trên 720km đường giao thông, riêng năm 2019 đã làm mới được 29,29 km đường giao thông nông thôn. 14/14 xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao đạt chuẩn theo quy định; trên địa bàn 14 xã có 56/56 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Công tác thu hút đầu tư vào 12 KCN trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực, đến nay thu hút được rất nhiều doanh nghiệp đầu tư, thu hút gần 71.000 lao động địa phương và các huyện, tỉnh lân cận.

Đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên đưa đoàn Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tham quan mô hình OCOP tại xã Phúc Thuận.

Đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên đưa đoàn Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tham quan mô hình OCOP tại xã Phúc Thuận.

Thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thị xã năm 2019 đạt: 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã hết năm 2019 đã giảm đáng kể, chỉ còn 2,71%. Tất cả các tiêu chí về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, thị xã Phổ Yên đều đã hoàn thành. Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và tạo việc làm cho người lao động được quan tâm thường xuyên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” cùng với các phong trào khác được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất nên ngay khi bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, thị xã Phổ Yên đã chỉ đạo cho các phòng, ban chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường .

Lãnh đạo thị xã thăm Công ty cổ phần Prime tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên.

Lãnh đạo thị xã thăm Công ty cổ phần Prime tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên.

Điều đáng quan tâm là chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thị xã Phổ Yên được người dân đồng tình hưởng ứng đón nhận đã thực sự phát huy và thể hiện rõ người dân là vai trò chủ thể. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; đồng thời đã cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. 

Hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao

Với những kết quả đạt được có thể khẳng định thị xã Phổ Yên đã thành công trong chương trình xây dựng NTM, thực hiện về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra.  Để tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, tương xứng với chức năng của đô thị loại III, thời gian tới, Thị xã huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển, tập trung đầu tư vào hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp và hạ tầng dịch vụ. Tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm nâng cấp thị xã thành thành phố. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng NTM. Phấn đấu đến năm 2020 thu nhập vùng nông thôn của thị xã đạt trên 42 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất.

Xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt trong việc xây dựng NTM, Phổ Yên chủ trương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng văn minh đô thị tạo tiền đề vững chắc xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trong thời gian tới.

Việt Cường - Thu Hoài