Điều chỉnh kích thước chữ

Hoàn thành hợp nhất Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi

(CLO) Chiều 31/12, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về việc hợp nhất Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi.

Audio

Theo đó, căn cứ vào Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Hợp nhất 2 cơ quan Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi thành Báo Cà Mau, cơ quan chủ quản là Tỉnh ủy Cà Mau.

Theo giấy phép xuất bản của Báo Cà Mau gồm các loại hình báo chí: ấn phẩm báo in Báo Cà Mau xuất bản 4 kỳ/tuần vào thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm; ấn phẩm Đất Mũi – phụ trương Báo Cà Mau, phát hành định kỳ thứ sáu hàng tuần; ấn phẩm Cà Mau song ngữ Việt – Khmer phát hành vào thứ bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng và Báo Cà Mau Online với tên miền baocamau.com.vn. Tất cả bắt đầu hoạt động từ ngày 1-1-2021.

Bà Huỳnh Thị Thanh Loan trao các quyết định bổ nhiệm thành viên Ban Biên tập Báo Cà Mau. Ảnh: Báo Cà Mau

Bà Huỳnh Thị Thanh Loan trao các quyết định bổ nhiệm thành viên Ban Biên tập Báo Cà Mau. Ảnh: Báo Cà Mau

Sau khi hợp nhất, Tỉnh ủy Cà Mau cũng công bố các quyết định về bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Quyết Chiến được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập; các ông: Ngô Minh Toàn, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Quốc Danh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập.

Theo bà Huỳnh Thị Thanh Loan, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, việc hợp nhất cơ quan Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi thành Báo Cà Mau là để phù hợp hơn đối với hoạt động của báo chí tỉnh nhà trong tình hình mới.

Vì vậy, bà Huỳnh Thị Thanh Loan tin tưởng Báo Cà Mau sau hợp nhất sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mở ra chặng đường phát triển mới, xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau.