Điều chỉnh kích thước chữ
Huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương:

Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

(NB&CL) Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năm 2018 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Hà tiếp tục chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Audio

Có thể khẳng định rằng những bước chuyển mình đáng phấn khởi được thể hiện bằng kết quả trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 11,2%; công nghiệp - xây dựng tăng 16,3% so với năm 2017; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt và nuôi thả thủy sản ước đạt trên 150 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt 41,1 triệu đồng/người/năm… Để đạt được những kết quả trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các địa phương trong huyện luôn phát huy tiềm năng thế mạnh của mình, đẩy mạnh phát triển kinh tế một cách toàn diện. Trên lĩnh vực nông nghiệp huyện chú trọng nhân rộng mô hình sản xuất các vùng tập trung; phong trào chăn nuôi phát triển mạnh, nuôi thả thủy sản tăng cả về diện tích và sản lượng, mô hình nuôi cá lồng trên sông ngày càng được nhân rộng, năm 2018 tăng gần 200 lồng, đưa tổng số lên gần 600 lồng cá hiện nay.

Cùng với đó diện tích cây ăn quả tiếp tục tăng, một số loại cây đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế như nhãn, táo, chuối… không ngừng được mở rộng. Chú trọng duy trì sản xuất các vùng vải chất lượng cao. Năm 2018 sản lượng vải quả ở Thanh Hà tăng cao nhất từ trước tới nay. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo sự liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương nhằm tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; bởi vậy vải vụ năm 2017-2018, ngoài việc cung cấp cho các nhà hàng, siêu thị trong nước với số lượng lớn, Thanh Hà còn xuất khẩu sang các nước như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Đông, Anh, Đức, Ý, Pháp… khoảng 16.000 tấn.

Nhà văn hóa huyện trong khuôn viên quảng trường Thanh Bình, huyện Thanh Hà.

Nhà văn hóa huyện trong khuôn viên quảng trường Thanh Bình, huyện Thanh Hà.

Tiếp tục duy trì các nghề truyền thống; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, các ngành nghề chủ yếu như may mặc, vật liệu xây dựng, cơ khí, chế biến nông sản, thực phẩm… Toàn huyện hiện có trên 2.000 cơ sở đang hoạt động hiệu quả nên đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động trên địa bàn huyện.    

Lĩnh vực y tế, giáo dục tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng; tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tốt nghiệp các cấp học và đỗ vào các trường đại học tăng cao. Số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp không ngừng tăng lên. Toàn huyện hiện có 65/82 trường học đã được công nhận đạt trường chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 79,26%, cao hơn trung bình của tỉnh. Năm học 2017-2018, ngành giáo dục huyện Thanh Hà được xếp thứ 4/12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Năm 2018 Thanh Hà cũng là địa phương không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác quản lý nhà nước về y tế được tăng cường. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế luôn đạt kết quả; chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến huyện, khu vực cũng như chăm sóc sức khỏe nhân dân ở cơ sở được nâng lên; 21/25 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng hoạt động có hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn nguồn vốn, vừa cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹp, đất vi phạm và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay toàn huyện đã đạt 91,97% việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Công tác quản lý, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng và cải tạo hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư giai đoạn 2016-2020’’ của huyện và Đề án “Xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn của tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, toàn huyện đã có 20/24 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện cơ bản hoàn thành 7/9 tiêu chí, trong đó năm 2018 huyện  tăng 2 tiêu chí so với năm 2017. Những xã đã về đích nông thôn mới không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nên đã góp phần làm cho bộ mặt nông thôn Thanh Hà không ngừng được đổi thay đáng phấn khởi.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, tỷ lệ làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đạt 94,6%. Phong trào văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng ngày càng có nhiều hoạt động phong phú. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động du lịch gắn với xúc tiến thương mại; năm 2018 đã có nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm phường rối nước xã Thanh Hải, trên 12 nghìn lượt khách đến thăm quan cây vải tổ tại xã Thanh Sơn và nhiều điểm du lịch khác trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, lĩnh vực an ninh trật tự và quân sự địa phương luôn được chú trọng. Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, phòng ngừa các tệ nạn xã hội được đẩy mạnh. Thanh Hà cũng là huyện đi đầu tỉnh Hải Dương trong việc đưa người nghiện vào các trường giáo dưỡng, cai nghiện bắt buộc và các hình thức cai nghiện khác.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, phân cấp và giải quyết kịp thời các đơn thư theo thẩm quyền, cùng với đó chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Thường xuyên duy trì và thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn” “cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dân quân tự vệ. Hoàn thành nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ và làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn luôn được quan tâm, làm tốt chế độ chính sách xã hội, trong năm đã cấp kinh phí xây, sửa nhà ở cho hàng chục gia đình chính sách, 20 nhà tình nghĩa và trao tặng trên 100 xe lăn cho người khuyết tật.

Thanh Hà cũng đã hoàn chỉnh các Đề án: Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, các trường học đến năm 2021 và các Đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục, Nông nghiệp…; triển khai hiệu quả Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021; việc luân chuyển cán bộ đối với công chức, viên chức được thực hiện đúng lộ trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà cho biết: Năm 2018 là năm tuy gặp không ít khó khăn, thách thức, song ngay từ đầu năm huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm. Chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của cán bộ công chức, viên chức gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó tập trung chỉ đạo và phân bổ nguồn vốn theo thứ tự ưu tiên cho chương trình xây dựng nông thôn mới; quản lý chặt chẽ các nguồn thu và Tổ chức thực hiện hiệu quả đầu tư công. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động gắn với thực hiện pháp lệnh dân chủ. Đẩy mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị, tạo không khí thi đua sôi nổi và tạo lên sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bước sang năm 2019, lãnh đạo huyện xác định sẽ còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Song ngay từ những ngày đầu năm, Thanh Hà đã có bước khởi đầu đáng phấn khởi đó là đã tổ chức đón xuân, vui tết Kỷ Hợi - 2019 thực sự an lành, trọn vẹn. Nối tiếp niềm vui ấy cùng với phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những thành quả đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền cùng các tầng lớp nhân dân huyện Thanh Hà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm phấn đấu đưa Thanh Hà ngày càng phát triển lên tầm cao mới trên mảnh đất Xứ Đông giàu đẹp.

Kim Cương – Trung Kiên