Điều chỉnh kích thước chữ

Học sinh lớp 7 tại TP. HCM sẽ khảo sát bằng hình thức trực tuyến

(CLO) Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP. HCM, tất cả học sinh lớp 7 kể cả trường công lập và ngoài công lập, trong niên khóa 2018 – 2019 sẽ được làm bài khảo sát bằng hình thức trực tuyến.

Audio

Công văn số 350/GDĐT-TrH ngày 12/2/2019 của Sở GD&ĐT gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận huyện và các trường trung học có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố về việc tổ chức khảo sát trực tuyến đối với học sinh đang học lớp 7, niên khóa 2018 – 2019.

Phương pháp khảo sát trực tuyến nhằm mục đích là nhằm khảo sát các kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống của học sinh lớp 7, qua một số môn học trong quá trình thực hiện đổi mới dạy học ở trong nhà trường phổ thông.

Học sinh lớp 7 tại TP. HCM sẽ khảo sát bằng hình thức trực tuyến

Học sinh lớp 7 tại TP. HCM sẽ khảo sát bằng hình thức trực tuyến

Nội dung khảo sát gồm kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 thông qua các môn: Toán, Khoa học Tự nhiên (Lý, Sinh), Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý), Ngoại ngữ. 

Mỗi học sinh lớp 7 sẽ làm một bài khảo sát trắc nghiệm khách quan, trực tuyến, trong vòng thời gian là 45 phút, gồm 50 câu.

Thời gian thực hiện việc khảo sát từ ngày 20 đến 23/3/2019, theo khung giờ thống nhất, chia ca của các quận huyện.

Thông qua việc khảo sát này sẽ có cơ sở để đánh giá chung về mặt bằng tri thức, năng lực học tập, vận dụng của học sinh cấp trung học cơ sở tại thành phố.

Sau khi biện pháp này thực hiện cho khối lớp 7 Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có những đề xuất để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong quá trình dạy học và nhân rộng biện pháp khảo sát trắc nghiệm qua các cấp học khác.

Hoàng Tuấn