Điều chỉnh kích thước chữ

Học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/02

(CLO) Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi Corona trên thế giới và trong nước, đồng thời nhằm phòng tránh tối đa sự lây lan của dịch bệnh, ngày 07/2, UBND tỉnh đã có Công văn hỏa tốc cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học chính khóa và ngoại khóa đến hết ngày 16/02/2020. 

Audio
Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Huế lúc mới phát hiện dịch.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Huế lúc mới phát hiện dịch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi phức tạp trên thế giới và trong nước, đồng thời nhằm phòng tránh tối đa sự lây lan của dịch bệnh, ngày 07/2, UBND tỉnh đã có Công văn hỏa tốc (số 851/UBND-GD) đồng ý thống nhất với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học chính khóa và ngoại khóa đến hết ngày 16/02/2020. 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các trường học tổ chức các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan trong trường học. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm rà soát, thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động của các hoạt động ngoại khóa, trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống và giữ trẻ nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Công văn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công văn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Như vậy, học sinh tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ kéo dài thêm việc nghỉ học nghỉ từ ngày 04/02 đến ngày 09/02/2020 và từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020.

Cái Văn Long