Điều chỉnh kích thước chữ

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam lên tiếng về việc “đào tạo, thi tuyển, bổ nhiệm”

(CLO) Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vừa có văn bản gửi báo Nhà báo và Công luận phản hồi về việc đào tạo, thi tuyển, bổ nhiệm tại đơn vị này.

Audio

Văn bản số 859/HVYDHCTVN ngày 11/12/2020 cho biết: 

Về công tác tuyển dụng viên chức năm 2020: Từ Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, tháng 7/2020 Học viện đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 trình Bộ Y tế phê duyệt. Ngày 17/7/2020 Bộ Y tế đã có Công văn số 3835/BYT-TCCB v/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Học viện YDHCT Việt Nam năm 2020 với 46 người làm việc/31 vị trí việc làm.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 3835/BYT-TCCB, Học viện đã tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch đã được phê duyệt đúng quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 05 năm 2019 của Bộ Nội vụ.

Ngày 20/7/2020 Học viện đã ban hành Thông báo số 481/TB-HVYDHCTVN Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, trên một số phương tiện thông tin,  trên Website của Học viện và niêm yết tại bản tin Học viện.

Học viện đã báo cáo và đề nghị Bộ Y tế thành lập Ban giám sát kì thi tuyển theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 26/8/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3720/QĐ-BYT về việc thành lập Ban giám sát kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam.

Để bảo đảm kì thi tuyển diễn ra khách quan, công khai, minh bạch, đúng trình tự, quy định của pháp luật, trước mỗi vòng thi Học viện đều gửi văn bản mời Bộ Y tế chỉ đạo, giám sát và mời Phòng An ninh chính trị- Công an Thành phố Hà Nội phối hợp đảm bảo an ninh từ khâu ra đề thi, bảo quản đề thi, coi thi…

Học viện luôn tuân thủ quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng, báo cáo Bộ Y tế theo đúng thẩm quyền; danh sách thí sinh, thời gian, địa điểm tổ chức kì thi, nội dung, hình thức thi tuyển và kết quả các vòng thi đều được thông báo bằng văn bản và niêm yết công khai trên Website của Học viện theo đúng quy định. Kết thúc kì thi tuyển, Học viện đã báo cáo Bộ Y tế phê duyệt kết quả tuyển dụng đối với các thí sinh trúng tuyển theo quy định của pháp luật.

Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo đại học đối với bà Trần Thị Minh Tâm, giảng viên cao cấp, phó giáo sư, tiến sĩ y học.

Bà Trần Thị Minh Tâm trước khi chuyển công tác về Học viện (tháng 11/2017) là Trưởng phòng Quản lý đào tạo của trường Đại học Kĩ thuật y tế Hải Dương gần 10 năm (từ tháng 4/2008). Từ nhu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo, Học viện đã đề nghị trường ĐH Kĩ thuật Y tế Hải Dương tạo điều kiện để bà Tâm được chuyển công tác về Học viện.

Căn cứ vào Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học quy định: “ Trưởng phòng phải có trình độ đại học trở lên. Riêng trưởng phòng quản lý đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ tiến sĩ và phải có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm"

Ngày 08/11/2017 Giám đốc Học viện YDHCT Việt Nam đã kí quyết định số 1041/QĐ-HVYDHCTVN về việc bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng Quản lý đào tạo (nay là Phòng Đào tạo đại học) theo Khoản 2 Điều 17, Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg và quy định của Bộ Y tế về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm.

Về công tác đào tạo, thi cải thiện điểm: Học viện có ban hành Thông báo số 792/TB-HVYDHCTVN ngày 11/11/2020 với nội dung như sau: “Theo hướng dẫn thực hiện quy chế Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT về việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ ngày 15/8/2007 của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đối với các học phần chỉ có lý thuyết, đối với học phần có thực hành và lý thuyết, đối với học phần có lý thuyết và lâm sàng, hướng dẫn tại Điều 12 (Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT) quy định: Sinh viên có các học phần đạt mức điểm D (điểm số từ 4,0 đến 5,4) nếu có nguyện vọng, được phép học lại để cải thiện điểm chung bình chung tích lũy. Điểm tổng kết học phần lần cao nhất là điểm chính thức của học phần (Quy chế này đã được đăng công khai trên Website của Học viện và đã được phổ biến tại Tuần học đầu mỗi khoá sinh viên mới vào trường, tất cả sinh viên Học viện đều được học và phải nắm chắc quy định này).

Thông báo nêu rõ, tại thời điểm thực hiện chuyển đổi phần mềm mới, một số sinh viên không thuộc đối tượng cải thiện điểm (phải có điểm tổng kết học phần đạt mức D) vẫn nộp tiền đăng kí học lại và cải thiện điểm và được phần mềm chấp nhận.

Chính vì vậy, Học viện đã có thông báo để chỉ đạo chung Học viện thực hiện nghiêm quy chế, nếu có những trường hợp không thuộc đối tượng được cải thiện điểm phải hủy kết quả thi theo đúng quy chế (Thông báo chung cho toàn Học viện, không nhằm vào cụ thể sinh viên nào).

Hiện tại, những nội dung sinh viên thắc mắc đã được Ban Giám đốc chuyển đến Phòng Đào tạo đại học phối hợp với bộ môn và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra để đề xuất phương án giải quyết và thực hiện theo đúng quy chế hiện hành.

NB&CL