Điều chỉnh kích thước chữ

Hội nghị Báo chí tuyên truyền và xúc tiến đầu tư, thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 2017

(CLO) Ngày 6/11 tại TP Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tạp chí Người Làm Báo – Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức Hội nghị “Báo chí tuyên truyền và xúc tiến đầu tư, thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 2017”.

Audio

Hội nghị có sự tham dự đông đảo của các đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí và doanh nghiệp trên cả nước.

Hội nghị Báo chí tuyên truyền và xúc tiến đầu tư, thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 2017 1
Nhiều vấn đề liên quan đến báo chí và doanh nghiệp được các đại biểu đưa ra thảo luận 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận việc phát huy vai trò đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp trong việc nắm bắt những cơ hội mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và làn sóng thương mại lần thứ 3.

Với những thông tin đa dạng từ phía các chuyên gia có trách nhiệm trong lịch vực báo chí, lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tìm ra hướng tiếp cận thông tin đúng đắn cho chính mình, giải quyết  những vấn đề còn mơ hồ, củng cố niềm tin trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam.

Cũng thông qua hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu cũng như trao đổi trực tiếp về tiềm năng và kế hoạch, dự án hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của cộng đồng doanh nghiệp trong hội nhập.

Hội nghị Báo chí tuyên truyền và xúc tiến đầu tư, thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam 2017 2
Toàn cảnh hội nghị. 

Đây là sự kiện để lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế mang tới những nội dung thiết thực, cập nhật thông tin cho doanh nghiệp về lợi ích, cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập. Đồng thời làm nổi bật vai trò của báo chí đối với công tác tuyên truyền thông tin và định hướng cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

 Việt Dũng  - Hữu Tin