Điều chỉnh kích thước chữ

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X

(CLO) Chiều 28/05/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Hội Nhà báo Việt Nam khóa X.

Audio

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thuận Hữu - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Bé - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.   

Trong thời gian qua, các cấp Hội Nhà báo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X, Nghị quyết của BCH Hội Nhà báo Việt Nam, các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, thông tin tuyên truyền về 70 năm thành lập Hội và 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đặc biệt là công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam...

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị BCH Hội nhà báo Việt Nam lần thứ 11 và triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh Sơn Hải

Các đồng chí chủ trì Hội nghị. Ảnh Sơn Hải

Theo đó, Nghị quyết lần thứ 11 của BCH Hội Nhà báo Việt Nam với những nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cơ quan Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tích cực triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của đại dịch Covid-19 ở trong nước cũng như trên thế giới, Hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông động viên, khích lệ giới báo chí cả nước tham gia vào mặt trận chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Báo chí đã trở thành một lực lượng tiên phong trong tuyến đầu chống dịch, ở đâu có hoạt động chống dịch là có mặt báo chí, dù đó là bệnh viện, khu vực cách ly hay các chốt ở vùng biên giới, kịp thời cung cấp những thông tin chính xác, cần thiết, đúng định hướng, giữ vững niềm tin xã hội.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Sơn Hải

Công tác xây dựng hội, công tác nghiệp vụ, công tác kiểm tra, công tác đối ngoại, công tác báo chí, công tác văn thể, công tác văn phòng, công tác bảo tàng báo chí... vẫn được triển khai thực hiện theo kế hoạch công tác.

Các cấp hội từ Trung ương đến địa phương đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Về hoạt động công tác Hội, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu đã được triển khai thực hiện tốt. Đó là hội có văn bản trình Ban Bí thư về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW và ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 37, ngày 8/4/2020, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Hội nghị diễn ra với tinh thần thẳng thắn và cởi mở. Ảnh Sơn Hải

Hội nghị diễn ra với tinh thần thẳng thắn và cởi mở. Ảnh Sơn Hải

Ở các cấp Hội Nhà báo, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 các đơn vị đã chủ động theo tình hình thực tế, xin ý kiến cấp ủy có thẩm quyền và báo cáo Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội. Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn về việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cấp Hội Nhà báo trong quá trình thực hiện quy hoạch báo chí gửi các bộ, ban, ngành, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan, để các cấp Hội sớm kiện toàn bộ máy, ổn định hoạt động.

Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng luôn là một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị triển khai công tác hội hàng năm. Để việc bình xét thi đua khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn, Hội đồng Thi đua khen thưởng và Tiểu ban giúp việc của Hội đồng vẫn tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua khen thưởng của Hội cho phù hợp với Luật Thi đua khen thưởng cũng như đặc thù của Hội. Hoạt động nghiệp vụ thường xuyên được lãnh đạo Hội quan tâm chỉ đạo.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh Sơn Hải

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh Sơn Hải

Các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm đều được lập kế hoạch để triển khai thực hiện như: Công tác chuẩn bị, tổ chức chấm và trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, phối hợp với các ban, bộ, ngành của Trung ương tổ chức các giải báo chí toàn quốc, triển khai Đề án hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm chất lượng cao của Trung ương và địa phương…

Ngoài ra, công tác kiểm tra được chú trọng, công tác bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên, nhà báo; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp hội viên, nhà báo vi phạm. Công tác bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, xử lý đơn thư khiếu nại, khiếu kiện luôn được quan tâm nghiên cứu, phân loại, xử lý kịp thời, không có vụ việc nào tồn đọng hoặc khiếu nại.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi nhiều vấn đề, trong đó tập trung công tác củng cố phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của từng đơn vị, công tác quy hoạch báo chí, kinh tế báo chí…Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận đóng góp các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam. Tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn.

Các đại biểu biểu quyết và thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

Các đại biểu biểu quyết và thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cũng trình bày Chương trình hành động của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh, để hoàn thành các nhiệm vụ công tác của Trung ương Hội và các cấp Hội nhà báo từ nay đến cuối năm, Ban chấp hành cần nâng cao hơn trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban Thường vụ trong chỉ đạo các cấp Hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 10 và các nghị quyết, kế hoạch công tác năm 2020 và tiến tới tổ chức thành công Đại hội 11 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Lê Tâm - Sơn Hải