Điều chỉnh kích thước chữ

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019

(CLO) Hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Audio

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Bùi Thị Minh Hoài, Nguyễn Thanh Sơn, Mai Trực chủ trì Hội nghị...

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương nhấn mạnh: Năm 2019 công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin nhân dân.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT các cấp. Nhận thức trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và là điểm tựa tinh thần vững chắc để UBKT thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số văn bản quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trên cơ sở đó, UBKT đã chủ động rà soát, tham mưu giúp cấp uỷ cấp mình sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình. 

Cấp ủy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Trong năm 2019, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 51.878 tổ chức đảng và 277.635 đảng viên, có 65.327 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp.  

UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.364 tổ chức đảng và 10.232 đảng viên (có 4.938 cấp uỷ viên các cấp, chiếm 48,2%). Các cuộc kiểm tra được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương; trong đó, có những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội, đã được UBKT Trung ương tập trung kiểm tra, kết luận rõ và xử lý kỷ luật kịp thời với tinh thần làm nghiêm từ trên xuống, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, như: Vụ việc ở Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân, Bộ Giao thông vận tải... 

Qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng; đồng thời, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, bất cập trong các cơ chế, chính sách để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện (đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 01 nghị định; 21 quy chế làm việc; 03 quy chế phối hợp; 12 quy định, quy trình về công tác quản lý cán bộ, quản lý đất đai, hoạt động sản xuất kinh doanh…).

Điểm nổi bật trong năm nay là tất cả 100% UBKT cấp tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, nhiều cuộc kiểm tra được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hoàn thành trong thời gian ngắn với chất lượng, hiệu quả cao.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật Ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyền biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, Ngành đã phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục sai phạm, siết chặt đội ngũ, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, năm 2020, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; do vậy, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra đảng là hết sức quan trọng và nặng nề. Đồng chí yêu cầu, cấp ủy và UBKT các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung công tác kiểm tra chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chú trọng giải quyết đơn thư, các vụ việc, bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp và nhân sự Trung ương khóa XIII.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra.

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp cần tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chấp hành và công tác giám sát việc thực hiện một số quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương, về giám sát quyền lực trong công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy và UBKT các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cần tiêp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm; đề ra những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi và là chỗ dựa vững chắc để UBKT các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. UBKT các cấp rà soát chương trình, kê hoạch công tác còn lại của nhiệm kỳ này; khẩn trương xây dựng chương trình công tác trong năm 2020 sát với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị mình, có trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi cao, nhất là các nội dung chuẩn bị phục vụ đại hội.

UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao, khắc phục cho được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là đối với những tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của câp ủy cùng cấp làm tốt công tác thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Chủ động, tích cực phối hợp với ban tổ chức của cấp uỷ cùng cấp tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị nhân sự UBKT các cơ quan UBKT nhiệm kỳ tới đủ về số lượng, đặc biệt coi trọng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

PV