Điều chỉnh kích thước chữ

Hội Nhà báo Bắc Kạn hướng đến nhiệm kỳ “chuyển động”

(NB&CL) Trong vai trò là mái nhà chung kết nối hội viên, HNB Bắc Kạn đã tích cực quán triệt và triển khai tới các hội viên. Đặc biệt, để nâng cao ý thức của hội viên, HNB Bắc Kạn coi nhiệm vụ này là tiêu chuẩn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nhằm hạn chế những tiêu cực...

Audio

Sự kiện: Báo Bắc Kạn

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, HNB Bắc Kạn đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác báo chí và hoạt động HNB, nhất là Nghị quyết Đại hội X HNBVN, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội HNB Bắc Kạn lần thứ IV đề ra, góp phần tích cực, hiệu quả vào sự ổn định, phát triển của tỉnh và nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Giáo dục chính trị, đạo đức là nòng cốt

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong các hoạt động của đơn vị, HNB tỉnh đã quan tâm đặc biệt về công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để hội viên nắm vững định hướng tuyên truyền. Trên tinh thần, mỗi hội viên nhà báo phải luôn trau dồi bản lĩnh chính trị, giáo dục đạo đức để mỗi bài viết, mỗi dòng tin đều vững vàng, kiên định. Thế nên, trong vai trò là mái nhà chung kết nối hội viên, HNB Bắc Kạn đã tích cực quán triệt và triển khai tới các hội viên. Đặc biệt, để nâng cao ý thức của hội viên, HNB Bắc Kạn coi nhiệm vụ này là tiêu chuẩn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nhằm hạn chế những tiêu cực trong cơ chế kinh tế thị trường.

Hưởng ứng sự quyết liệt này, các chi hội nhà báo trực thuộc phối hợp với cơ quan báo chí tổ chức nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tọa đàm trao đổi nghiệp vụ về phong cách làm báo của Người... Có 3 hội viên được Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt I (giai đoạn 2016 - 2020). Do làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ, viên chức, hội viên của HNB Bắc Kạn cơ bản nắm vững định hướng tuyên truyền, thực hiện đúng Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Chú trọng nâng cao nghiệp vụ, phát triển hoạt động phong trào 

Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, HNB Bắc Kạn trong 5 năm qua luôn chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ này, Hội tổ chức 7 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề khác nhau cho 135 lượt hội viên. Không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ cho hội viên, HNB tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí cử hơn 30 lượt hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương Hội tổ chức; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí HNBVN tổ chức tập huấn “Phát thanh trong thời kỳ công nghệ” và “Kỹ năng làm báo đa phương tiện” cho 67 lượt hội viên, người làm báo trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, HNB tỉnh tiếp tục chủ trì phối hợp tổ chức Giải Báo chí Bắc Kạn. Giải tổ chức trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã được thay đổi, bổ sung theo hướng mở rộng quy mô, nâng số lượng giải, mức thưởng và thu hút đông đảo hội viên - nhà báo, người làm báo trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua đó cho thấy sự trưởng thành, đóng góp tích cực của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp báo chí của tỉnh.

Triển lãm báo xuân là hoạt động thường niên được Hội Nhà báo Bắc Kạn thực hiện lồng ghép với các lễ hội lớn của tỉnh.

Triển lãm báo xuân là hoạt động thường niên được Hội Nhà báo Bắc Kạn thực hiện lồng ghép với các lễ hội lớn của tỉnh.

Không chỉ vậy, được sự đồng ý của UBND tỉnh, HNB đã tổ chức Giải Báo chí về đợt thi đua cao điểm “200 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Bắc Kạn 01/1/1997 - 01/1/2017”, trao giải cho 53 tác phẩm báo chí xuất sắc, trong đó 1 giải A, 14 giải B và 38 giải C. HNB cũng tích cực vận động hội viên - nhà báo tham dự Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí chuyên ngành do Trung ương tổ chức. Từ năm 2015 - 2018, mỗi năm, HNB Bắc Kạn tổ chức Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) kết hợp với hội thảo, tọa đàm trao đổi nghiệp vụ báo chí và công tác Hội, như: Hội thảo “90 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam - Truyền thống, bản lĩnh, trách nhiệm của người làm báo”(năm 2015); Tọa đàm “Nâng cao chất lượng báo chí Bắc Kạn” (năm 2016), tọa đàm “Thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo” (năm 2017), Gặp mặt trao đổi nghiệp vụ (năm 2018).

Ngoài ra, HNB tỉnh duy trì xuất bản và từng bước nâng cao chất lượng Đặc san Người làm báo Bắc Kạn 6 số/năm. Đây là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ hội viên và người làm báo ở địa phương. Cùng với đó, HNB Bắc Kạn nghiêm túc tổ chức thực hiện Đề án “Hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí từ năm 2015 - 2019 là 405 triệu đồng. Đề án được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội, Bộ Tài chính và các quy định của Nhà nước. Sau 5 năm triển khai thực hiện có 90 tác phẩm báo chí được hỗ trợ kinh phí sáng tạo. Đây là những tác phẩm đúng đề tài, có tính định hướng, tính thời sự, phát hiện cái mới, phản ánh các mặt công tác chính trị – kinh tế – xã hội của tỉnh. Đề án hỗ trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực, được hội viên - nhà báo hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng báo chí địa phương, đồng thời gắn bó hội viên - nhà báo với tổ chức Hội. Ngoài ra, các hoạt động phong trào kết nối hội viên như Triển lãm Hội báo Xuân - hoạt động thường niên được Hội Nhà báo Bắc Kạn thực hiện lồng ghép với các lễ hội lớn của tỉnh và hằng năm đều tham gia Hội báo Toàn quốc...

Vững tin về cuộc hành tiến cho nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ V HNB Bắc Kạn diễn ra trong bối cảnh đất nước đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH, thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0; Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Chính phủ; Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng những sự kiện quan trọng khác của đất nước, của tỉnh…

Thuận lợi song hành với thách thức nhưng cũng mở ra những cơ hội. Chính vì thế, HNB tỉnh xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Đại hội sẽ công tâm khách quan để bầu Ban Chấp hành khóa V gồm những nhà báo có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, tâm huyết để tổ chức thực hiện hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn trong nhiệm kỳ mới. Đó là, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HNBVN trong tình hình mới; củng cố, kiện toàn, xây dựng vững mạnh về tổ chức bộ máy cơ quan Hội, tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền về xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Kạn; tăng cường củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng đội ngũ hội viên, người làm báo vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; chú trọng việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; tạo chuyển biến rõ rệt trong đổi mới nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động của HNB tỉnh và các chi hội.

Giải báo chí tỉnh Bắc Kạn luôn thu hút đông đảo người làm báo trong và ngoài tỉnh tham gia.

Giải báo chí tỉnh Bắc Kạn luôn thu hút đông đảo người làm báo trong và ngoài tỉnh tham gia.

Có thể nói, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, để tiếp tục một chặng đường mới hiệu quả hơn nữa, chắc chắn vẫn cần lắm sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn và sự chỉ đạo của HNBVN trong thời gian tới. Sự gắn kết, chung sức của những người làm công tác Hội và các cơ quan báo chí, hội viên - nhà báo trong tỉnh... tiếp tục là những mắt xích quan trọng, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế của HNB tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn ngày càng phát triển giàu đẹp, vững mạnh, văn minh.

Hà Vân

 
Cùng chủ đề: Báo Bắc Kạn