Điều chỉnh kích thước chữ
Khi Chỉ thị 37 đi vào cuộc sống:

Hội Nhà báo Hà Tĩnh- Trăn trở để có những bước tiến mới trong hoạt động

(NB&CL) Tiếp tục vệt bài “Khi Chỉ thị 37 đi vào cuộc sống”, báo Nhà báo & Công luận số báo này xin giới thiệu về HNB Hà Tĩnh – một trong những HNB đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động, tích cực, đổi mới để nâng cao vị thế và uy tín nhưng cũng còn đó rất nhiều khó khăn, trăn trở.

Audio

Số lượng hội viên ngày càng tăng, nguồn kinh phí hạn hẹp

Trong 15 năm qua, Chỉ thị 37 đã trở thành “kim chỉ nam” cho hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh. Với việc đi đúng hướng theo “kim chỉ nam”, Hội đã tiến được những bước khá dài trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau của Hội. Vai trò, vị trí của Hội không ngừng được nâng cao trong hoạt động báo chí nói chung, cũng như trong việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng làm báo cho các hội viên. Hoạt động của Hội đã có sức thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của hội viên, nhất là các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, các giải báo chí. Hội chủ động và tích cực tham gia vào công tác phối hợp quản lý, chỉ đạo báo chí, đóng góp nhiều ý kiến vào việc xây dựng chủ trương, chính sách đối với báo chí và người làm báo. Chất lượng hội viên nói riêng và đội ngũ người làm báo nói chung được nâng lên. “Có thể khẳng định, 6 nhiệm vụ mà Ban Bí thư nêu ra trong Chỉ thị nhằm nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới đã được triển khai nghiêm túc và đạt những kết quả đáng mừng. Cùng với bước phát triển mạnh mẽ của Hội Nhà báo, nền báo chí Hà Tĩnh cũng càng ngày càng trưởng thành về quy mô, sự phát triển của đội ngũ gắn với sự trưởng thành tay nghề, chất lượng chuyên môn, có những đóng góp tích cực và quan trọng vào thành tựu phát triển của tỉnh nhà” – nhà báo Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch HNB tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

BGK chấm tập trung tác phẩm PT - TH giải báo chí Trần Phú 2018.

BGK chấm tập trung tác phẩm PT - TH giải báo chí Trần Phú 2018.

Tất nhiên, nhìn lại 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW, bên cạnh những kết quả đạt được, HNB tỉnh Hà Tĩnh có không ít những tồn tại và hạn chế thời gian qua khiến cho những bước triển khai chỉ thị gặp khó khăn và chưa được như kỳ vọng. Cụ thể là việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW còn có những thời điểm chưa được quan tâm đúng mức nên Chỉ thị chưa thực sự đi vào cuộc sống, chưa tạo nên hiệu quả cao và mang tính cơ chế. Vai trò của Hội Nhà báo trong việc tham gia ý kiến với tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan Quản lý báo chí, cơ quan báo chí về chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, về bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh báo chí… vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Một trong những điều khó khăn nhất hiện nay của Hội Nhà báo Hà Tĩnh là số lượng hội viên ngày càng tăng, nhu cầu cập nhật kiến thức của hội viên tăng cao, nhưng nguồn kinh phí thường xuyên và kinh phí cho công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và xuất bản đặc san quá hạn hẹp, nên hoạt động còn bị động, chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, Văn phòng Hội chỉ có 5 biên chế trong khi yêu cầu công việc cao, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc còn nhiều thiếu thốn...

Không chỉ vậy, trong hoạt động Hội còn có một số vấn đề tồn tại đã nhiều năm nay, là những trăn trở hiện hữu, rất khó để thay đổi. Đầu tiên là nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và cả những người làm công tác Hội chưa đầy đủ. Chính vì vậy, vẫn còn tồn tại quan niệm Hội Nhà báo cũng như bất kỳ một hội xã hội, nghề nghiệp nào khác mà chưa thực sự khẳng định đó “là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước” và mang tính đặc thù cao. Một số nội dung của Chỉ thị 37 – CT/TW chưa được cụ thể hóa thành các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước nên việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, về phía Hội Nhà báo tỉnh, còn tồn tại một số hạn chế. Đó là, vai trò trách nhiệm tập thể và tính cộng đồng của Ban chấp hành Hội nhà báo tỉnh và Ban thư ký các chi hội chưa được phát huy. Còn có tình trạng hoạt động không đều tay, thậm chí có những thành viên Ban chấp hành, Ban thư ký suốt cả nhiệm kỳ hầu như không thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình, không phụ trách một phần việc cụ thể nào. Đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, nhìn chung chưa dành nhiều thời gian tâm huyết cho công tác Hội. Bên cạnh đó, vai trò tập hợp hội viên, hướng hội viên tham gia công tác hội, xây dựng Hội ở cấp chi hội nhìn chung còn yếu, quản lý hội viên lỏng lẻo. Đồng thời, tổ chức Hội tuy đã được sắp xếp lại một bước, thu gọn đầu mối nhưng vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn trong sinh hoạt và triển khai các mặt công tác Hội.

Giải pháp đưa ra và ba kiến nghị gỡ khó

Trên tinh thần xác định được rất cụ thể những hạn chế tồn tại, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã có những kế hoạch thực hiện nhằm khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, Hội sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế trong quản lý, chỉ đạo báo chí và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai toàn diện các mặt công tác, đảm bảo các hội viên - nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác thông tin báo chí, nghiêm túc thực hiện Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát hoạt động của các cấp hội, tạo sự gắn kết trong hội viên; tổ chức tốt các hoạt động thường xuyên về xây dựng tổ chức hội, công tác nghiệp vụ, các hoạt động xã hội... Trong đó, Hội coi trọng việc xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, tinh thần phối hợp và cộng đồng trách nhiệm trong lãnh đạo Hội, trong Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh và ban thư ký các chi hội, nâng cao năng lực công tác Hội, tăng cường vai trò trách nhiệm của cán bộ cấp chi hội... Ngoài ra, hoạt động của Ban chấp hành Hội sẽ đổi mới hơn nữa, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn của phong trào Hội và chất lượng công tác Hội. Song song với đó, sẽ nâng cao chất lượng và từng bước xã hội hóa Giải báo chí cấp tỉnh, tích cực phối hợp với các ngành, các đơn vị, tổ chức các Giải Báo chí liên ngành, tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham gia tích cực giải báo chí Quốc gia...

Không những vậy, Hội cũng sẽ đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Hội Báo Xuân, đưa Hội Báo Xuân về cơ sở, gắn với việc tuyên truyền các sự kiện, các thành tựu củạ địa phương, cơ sở, làm cho Hội Báo Xuân thật sự là hoạt động văn hóa và nhân văn, tạo mối quan hệ gắn kết giữa báo chí và công chúng bạn đọc. Vận dụng và phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, các đơn vị, các ban ngành để mở được nhiều lớp đào tạo ngắn hạn, tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên đề, chuyên sâu cho hội viên, phóng viên. Chú trọng vai trò, tư vấn, giám sát, phản biện xã hội của Hội Nhà báo về những vấn đề liên quan đến báo chí và đội ngũ những người làm báo...

Với rất nhiều nhiệm vụ đề ra nhưng những khó khăn vẫn rất cần được tháo gỡ để có thể thực hiện tốt hơn những giải pháp đã đề ra. Vì vậy, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã đưa ra ba kiến nghị chính. Đó là, đề nghị Ban Bí thư sau Tổng kết, rút kinh nghiệm 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW cần ban hành Chỉ thị mới nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới, đưa hoạt động Hội phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Kiến nghị với Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn các cấp ủy tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW của Ban Bí thư để các cấp ủy chủ động tổng kết đúng kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng với các cấp Hội Nhà báo, khen thưởng kịp thời những đơn vị có thành tích cao trong thực hiện Chỉ thị 37 – CT/TW. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành liên quan sớm xây dựng cơ chế, chính sách thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị 37 – CT/TW liên quan đến tổ chức, biên chế, kinh phí, chế độ chính sách để có sự thực hiện thống nhất trong toàn quốc nhằm tạo điều kiện cho hoạt động Hội Nhà báo.

Hoàng Huy