Điều chỉnh kích thước chữ

Hội nhà báo Quảng Ngãi mua bảo hiểm Covid-19 cho hội viên

(CLO) Để kịp thời chia sẻ những khó khăn, hiểm nguy với nhà báo, hội viên đang tham gia phòng chống dịch Covid-19, Hội Nhà báo Quảng Ngãi đã quyết định mua và tặng gói bảo hiểm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho hội viên, nhà báo đang tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Audio
Hội Nhà báo Quảng Ngãi sử dụng kinh phí từ chương trình thiện nguyện: “Ly cà phê 50 ngàn” và hội phí  để mua bảo hiểm Covid-19 cho hội viên, nhà báo. Ảnh TL

Hội Nhà báo Quảng Ngãi sử dụng kinh phí từ chương trình thiện nguyện: “Ly cà phê 50 ngàn” và hội phí  để mua bảo hiểm Covid-19 cho hội viên, nhà báo. Ảnh TL

Theo đó, gần 120 nhà báo, hội viên các Chi hội Văn phòng đại diện và phóng viên thường trú, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh…được tặng gói bảo hiểm này.

Giá trị phí bảo hiểm mua tại Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông Chi nhánh Quảng Ngãi là 200 ngàn đồng/người/năm. Mức chi trả: Trường hợp xét nghiệm dương tính được chi trả theo bảng kê chi phí y tế thực tế điều trị; trường hợp tử vong chi trả 100 triệu đồng/người.

Hội Nhà báo Quảng Ngãi sử dụng kinh phí từ chương trình thiện nguyện: “Ly cà phê 50 ngàn” và hội phí để thực hiện hoạt động có ý nghĩa này.

PV