Điều chỉnh kích thước chữ

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có tân chủ tịch

(CLO) Ông Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, được chọn cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Audio
Ông Hà Anh Đức, tân Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Ông Hà Anh Đức, tân Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Ngày 6/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại phiên thứ nhất của Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 114 người.

Ông Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, Chánh Văn phòng Bộ Y tế được Đại hội chọn cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ ngành y tế, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội, là ngày hội đoàn kết và hành động của lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Đại hội đã đề ra phương hướng công tác Hội và phong trào thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2020-2025. Với khẩu hiệu hành động "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh", giai đoạn tới, các cấp Hội sẽ tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thầy thuốc trẻ cả nước; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thầy thuốc trẻ để các y bác sĩ trẻ có điều kiện xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng…

T.Toàn