Điều chỉnh kích thước chữ

Hội thi chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018

(CLO) – Hội thi Chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Trong 2 ngày 26 - 27 /11/2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức khai mạc Hội thi Chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu Khai mạc.

Báo Công luận
Đồng chí Võ Văn Phuông , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội thi 

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, đồng chí Võ Văn Phuông cho biết, sinh thời Bác Hồ của chúng ta rất quan tâm tới công tác giáo dục lý luận chính trị. Người từng căn dặn: “Thế giới ngày ngày đổi mới , nhân dân ta ngày càng tiến bộ cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”. Đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, ngày nay, trước những yêu cầu của thời cuộc, những chuyển biến của đời sống, học tập được xác định là học suốt đời, thì công tác giáo dục lý luận chính trị càng phải đổi mới và sáng tạo không ngừng, phải cập nhật kiến thức đời sống mới trên nền tảng lý luận vững vàng để trở nên sinh động, hấp dẫn và thuyết phục.

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận của công tác tư tưởng, có vai trò rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. Trong những năm qua, việc giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị, và đã đạt được một số kết quả quan trọng, nâng cao nhận thức, củng cố lập trường, quan điểm chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: "Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cũng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “ Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học”.

Báo Công luận
Các đại biểu tham dự hội thi  giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc  

Theo đồng chí Võ Văn Phuông, để đáp ứng tốt những yêu cầu thực tiễn và khoa học, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ban Tuyên giáo Trung ương đã và đang chỉ đạo hướng dẫn đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở; trong đó có việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của giảng viên. Một số ban tuyên giáo cấp ủy đã chủ động tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi hàng năm ở địa phương. Về phía Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên  lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc trong năm 2018.

“Hội thi không chỉ là một cuộc thi mà còn là một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị; là dịp để các thí sinh, các giảng viên cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh phong trào thi đua “ dạy tốt, học tốt”. Đồng thời là “sân chơi” để các thí sinh thể hiện tốt nhất sự say mê, tâm huyết cũng như năng lực cốt lõi của mình”, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh.

Qua Hội thi, sẽ tuyển chọn, công nhận, suy tôn giảng viên lý luận chính trị giỏi của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đồng thời, qua đó, các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện có thêm căn cứ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giảng viên hằng năm, tạo điều kiện để thúc đẩy hơn nữa việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả trong công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Chia sẻ với các thí sinh dự thi năm nay, đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định, kết quả thi lần này giúp cho Ban Tuyên giáo Trung ương phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục lý luận chính trị, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện hơn nữa về nội dung, phương pháp giảng dạy ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong toàn quốc, góp phần triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị, nhất là Chỉ thị số 23 ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi  mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Báo Công luận
Thí sinh bốc thăm sô  báo danh  

Để Hội thi chung khảo bảo đảm nghiêm túc và chất lượng, đồng chí Võ Văn Phuông đã đề nghị Ban Giám khảo Hội thi làm việc công tâm, khách quan, công bằng, khoa học, chính xác theo đúng quy chế, đánh giá đúng kết quả bài thi của từng thí sinh để trao giải thưởng đúng người, đúng giải.

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 hội tụ 21 giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức là những thí sinh đã giành chiến thắng thuyết phục trước 130 giảng viên xuất sắc được lựa chọn từ các cuộc thao giảng và hội thi cấp huyện , thị, cấp tỉnh, thành đến Hội thi cấp khu vực vào tháng 9 và tháng 10 vừa qua.

Báo Công luận
Thí sinh dự thi  

Chia sẻ về Hội thi, PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Giám khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018 cho rằng: "Hội thi đã truyền tải thông điệp khẳng định mạnh mẽ tính chiến đấu, tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  Từ đó, bồi đắp niềm tin khoa học vào nền tảng của Đảng, vào chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở..." 

Cũng theo đồng chí  Phương Hoa, chất lượng thí sinh của Hội thi năm 2018 rất tốt, với nhiều cách tiếp cận mới, thể hiện  sự tìm tòi, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Hội thi có sự tham gia dự thi của nhiều thế hệ giảng viên, với khoảng cách chênh lệch về độ tuổi là gần 40 năm. Đó chính là sự tiếp nối mạnh mẽ, vững chắc của công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng trước yêu cầu ngày càng cao, ngày càng khó của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                                                                                            Khuất Đại Nam

 
 
Tin mới
Cuộc điện đàm Biden-Putin về Ukraine diễn ra vào thứ Ba tới

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức một cuộc gọi điện video vào thứ Ba (7/12), để thảo luận về tình hình căng thẳng ở Ukraine, cũng như quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế khác cùng quan tâm.

Giá xăng dầu hôm nay 5/12: Giảm giá tuần thứ sáu liên tiếp

(CLO) Giá hai loại dầu thô đã giảm tuần thứ sáu liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 11/2018 và vẫn ở tình trạng dư bán trong 6 phiên liên tiếp - kỳ dài nhất kể từ tháng 9/2020.

Thí điểm thu phí hoàn toàn tự động trên cao tốc, ô tô “đi nhầm” sẽ bị phạt nặng

(CLO) Phương tiện chưa dán thẻ thu phí tự động không dừng (ETC) nhưng vẫn đi vào làn thu phí này có thể bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 5/12

(CLO) Cập nhật lịch thi đấu bóng đá ngày 5/12 và rạng sáng mai 6/12 với các trận đấu đáng chú ý trong khuôn khổ các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

HLV Singapore cho rằng Việt Nam và Thái Lan ở một đẳng cấp khác tại AFF Cup 2020

(CLO) Phát biểu trong cuộc họp báo trước ngày khai mạc AFF Cup 2020, HLV trưởng ĐT Singapore - Tatsuma Yoshida cho rằng, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở một đẳng cấp khác so với những đội bóng còn lại trong khu vực Đông Nam Á.

Tìm đầu ra cho trái cây của các tỉnh, thành phía Nam

(CLO) Sản lượng trái cây của các tỉnh thành phía Nam cuối năm 2021 và quý I/2022 còn khá lớn. Do đó, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh đánh giá cấp mã số vùng trồng, xây dựng kế hoạch tiêu thụ cụ thể, kết nối doanh nghiệp thu mua trái cây.

Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021

(CLO) Tối ngày 4/12, Thùy Tiên đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế - Miss Grand International 2021, vượt qua 69 người đẹp đại diện các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia đêm chung kết diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Quang Hải và Quế Ngọc Hải vẫn tập riêng với các bác sĩ

(CLO) ĐT Việt Nam làm quen với khung giờ thi đấu buổi tối trước khi có trận ra quân với tuyển Lào ngày 6/12. Tuy nhiên, Nguyễn Quang Hải và Quế Ngọc Hải vẫn phải tập riêng với các bác sĩ. Hai cầu thủ này dù chỉ đau cơ nhẹ nhưng cũng được tạo điều kiện nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn.

WHO: Chưa có ca tử vong do Omicron khi biến thể Covid mới lan rộng

(CLO) Biến thể Omicron đã được phát hiện ở hơn 40 quốc gia nhưng chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trong bối cảnh cảnh báo rằng nó có thể gây hại cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu.