Điều chỉnh kích thước chữ

Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

(CLO) Theo dự kiến, sau chương trình làm việc liên quan đến công tác nhân sự, chiều nay (8/4), kỳ họp thứ 11 Quốc hội sẽ tiến hành họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua một số Nghị quyết. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Audio
Toàn cảnh kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, tiếp theo chương trình làm việc thuộc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 8/4, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV vào chiều nay (8/4).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV vào chiều nay (8/4).

Đến buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Và ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sau khi kiện toàn xong nhân sự, Quốc hội sẽ tiến hành họp phiên bế mạc. Phiên họp sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện  kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026).

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Quốc Trần