Điều chỉnh kích thước chữ

Hôm nay xăng dầu tăng giá tối đa gần 1.500 đồng/lít từ

(CLO) Giá xăng dầu hôm nay (2/4) bắt đầu tăng, trong đó tăng mạnh nhất là Xăng RON95-III tăng 1.484 đồng/lít.

Audio
Giá xăng RON95-III hôm nay được điều chỉnh tăng 1.484 đồng/lít (Ảnh TL)

Giá xăng RON95-III hôm nay được điều chỉnh tăng 1.484 đồng/lít (Ảnh TL)

Theo thông tin từ Liên Bộ Công thương - Tài chính, hôm nay 2/4, từ 17h, Xăng E5RON92 tăng 1.377 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 1.484 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 1.219 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 1.086 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.127 đồng/kg.

Như vậy, sau lần điều chỉnh này, giá bán Xăng E5RON92 không cao hơn 18.588 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.033 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.087 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.971 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.210 đồng/kg.

Cũng trong kỳ điều chỉnh này, mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu giảm nhẹ. Cụ thể, mức chi quỹ đối với Xăng E5RON92 là 2.042 đồng/lít; Xăng RON95 1.304 đồng/lít; Dầu diesel 0 đồng/lít; Dầu hỏa 0 đồng/lít và Dầu mazut 362 đồng/kg (kỳ trước chi 1.640 đồng/kg).

Trong 15 ngày trước, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới là 74,909 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 3,602 USD/thùng, tương đương +5,05% so với kỳ trước); 76,434 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,509 USD/thùng, tương đương +4,81% so với kỳ trước); 80,126 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,315 USD/thùng, tương đương -0,39% so với kỳ trước); 79,878 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,138 USD/thùng, tương đương -0,17% so với kỳ trước); 426,593 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 6,539 USD/tấn, tương đương -1,51% so với kỳ trước).

An Sương