Điều chỉnh kích thước chữ

Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng

(CLO) Ban Tổ chức đã bố trí và bảo đảm tốt nhất các điều kiện tốt nhất để phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết bài cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài.

Audio

Theo đó, từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, Đại hội XIII của Đảng sẽ được diễn ra.

Ngoài 191 cơ quan báo chí trong nước và 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài, ban tổ chức còn hướng dẫn gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến.

Hàng trăm phóng viên trực tiếp tham gia đưa tin, viết bài tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Hàng trăm phóng viên trực tiếp tham gia đưa tin, viết bài tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện tại Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất tốt cả về công nghệ, đường truyền cũng như trang thiết bị để báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp.

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII trang bị toàn bộ máy tính để bàn có kết nối mạng để phục vụ và đáp ứng yêu cầu tác nghiệp của gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí Đại hội.

Cùng với đó, Trung tâm Báo chí cũng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao để thực hiện việc cung cấp thông tin cho hơn 60 phóng viên đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến.

Đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã bố trí 52 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên túc trực, bảo đảm thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác và tin cậy.