Điều chỉnh kích thước chữ

Hơn 25.750 doanh nghiệp rút khỏi thị trường vì Covid-19

(CLO) Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phần lớn các doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và giải thể là những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ. Đây là đối tượng rất dễ chịu tổn thương do tác động tiêu cực từ những cú sốc... nhất là đại dịch Covid-19.

Audio
Bài liên quan
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phần lớn các doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và giải thể là những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phần lớn các doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và giải thể là những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ.

Theo số liệu Bộ kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, trong tháng 1/2021, có 25.752 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, 18.055 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 5.602 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể, 2.095 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong tháng đầu năm 2021 là 18.055 doanh nghiệp, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái tiếp tục cho thấy sự ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Đặc biệt là trong tháng cuối năm, khi hầu hết doanh nghiệp chờ đợi sang năm mới để tìm hướng đi và các mặt hàng, đối tác phù hợp để triển khai kế hoạch kinh doanh.

Bên cạnh đó, ngày 31/12 hằng năm thường là thời điểm doanh nghiệp kết thúc năm tài chính của mình, điều này cũng khiến cho số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng 1/2021 tăng cao.

Trong tháng 1/2021, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể là 5.602 doanh nghiệp, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể tăng ở 11/17 lĩnh vực.

Các ngành kinh doanh có số lượng doanh nghiệp chờ giải thể lớn nhất gồm bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (2.151 doanh nghiệp, chiếm 38,4%). Công nghiệp chế biến, chế tạo (649 doanh nghiệp, chiếm 11,6%). Xây dựng (526 doanh nghiệp, chiếm 9,4%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 01/2021 là 2.095 doanh nghiệp, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 15/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng.

Các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là sản xuất phân phối, điện, nước, gas; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; Vận tải kho bãi; Khai khoáng và Giáo dục và đào tạo với tỷ lệ tăng lần lượt là 142,9%; 68,8%; 47,7%; 46,2% và 42,6%. 

Dưới góc nhìn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phần lớn các doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và giải thể là những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ. Đây là đối tượng rất dễ chịu tổn thương do tác động tiêu cực từ những cú sốc bên ngoài.

Do vậy, trong thời gian tới, để có thể giảm số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bên cạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì Chính phủ và các bộ, ngành cũng cần hoạch định và thực thi có hiệu quả các chính sách thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của các đối tượng này. Đồng thời gia hạn các gói hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, báo cáo của Bộ Kế hoạch và đầu tư nhấn mạnh. 

Ngọc An