Điều chỉnh kích thước chữ

Hơn 90% trái phiếu Chính phủ đấu thầu thành công trong tháng đầu năm

(CLO) Trong tháng 1 đầu năm 2021, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 23.496 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX với tỷ lệ trúng thầu thành công đạt 90,36%...

Audio
Bài liên quan
Hơn 90% trái phiếu Chính phủ đấu thầu thành công trong tháng đầu năm.

Hơn 90% trái phiếu Chính phủ đấu thầu thành công trong tháng đầu năm.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hoạt động mua bán trái phiếu Chính phủ tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động ngay từ thời điểm đầu năm 2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Cụ thể, trên thị trường sơ cấp, thông qua 12 đợt đấu thầu được tổ chức trong tháng 1, Kho bạc nhà nước đã huy động được tổng cộng 23.496 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Tỷ lệ trúng thầu thành công đạt 90,36%, khối lượng đặt thầu gấp 2,99 lần khối lượng gọi thầu.

Như vậy, so với tháng 12/2020, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước giảm tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm với mức giảm từ 0,11-0,15%/năm.

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ bình quân trong tháng 1 đạt 15.174 tỷ đồng/phiên, tăng 8,16% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm 2020.

Khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 1,82 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt 202,1 nghìn tỷ đồng, giảm 5,42% về giá trị so với tháng trước.

Riêng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 957,7 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 101,3 nghìn tỷ đồng, giảm 6,97% về giá trị so với tháng trước. Giá trị giao dịch repos chiếm 33,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, giá trị mua đạt hơn 8,75 nghìn tỷ đồng, giá trị bán đạt hơn 5,93 nghìn tỷ đồng. Như vậy tháng 1/2021 nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2,8 nghìn tỷ đồng.  

Ngọc An