Điều chỉnh kích thước chữ

Hơn nửa triệu trẻ em phải làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

(CLO) Gần 520.000 lao động trẻ em làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ.

Audio
84% lao động trẻ em tại Việt Nam tập trung ở vùng nông thôn. Ảnh minh họa

84% lao động trẻ em tại Việt Nam tập trung ở vùng nông thôn. Ảnh minh họa

Đây là con số do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê đưa ra tại Hội thảo công bố Báo cáo điều tra quốc gia về Lao động trẻ em lần thứ hai và định hướng công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Việt Nam, sáng 18/12, tại Hà Nội.

Điều tra quốc gia về Lao động trẻ em lần thứ hai được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ tháng 11-12/2018.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2018, ước tính có hơn 1,75 triệu (chiếm 9,1%) trẻ em từ 5-17 tuổi trên cả nước tham gia các hoạt động kinh tế, trong đó hơn 1 triệu (5,3%) là lao động trẻ em. Tỷ lệ này thấp hơn 2% so với tỷ lệ trung bình của khu vực châu Á và Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, 84% lao động trẻ em tại Việt Nam tập trung ở vùng nông thôn và hơn một nửa số đó làm việc trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp. Những khu vực khác có nhiều lao động trẻ em bao gồm: Dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Khoảng 40,5% lao động trẻ em là các lao động trong hộ gia đình không được trả lương.

Đặc biệt, có gần 520.000 lao động trẻ em làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ.

Bên cạnh đó, số giờ làm việc của lao động trẻ em làm các công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm có xu hướng cao, với 40,6% trẻ trong nhóm này phải làm việc nhiều hơn 40 giờ một tuần.

Một vấn đề cần được quan tâm là lao động trẻ em gây tổn hại đến thể chất, tinh thần của trẻ, cản trở việc tiếp cận giáo dục và tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.

Khi mức độ tham gia các hoạt động kinh tế của trẻ em càng tăng, tỷ lệ trẻ được đến trường càng giảm. Nếu so sánh với tỷ lệ đi học bình quân trên toàn quốc là 94,4%, chỉ có một nửa số lao động trẻ em được đi học, con số này trong nhóm lao động trẻ em làm các công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm còn thấp hơn, chỉ có 38,6%.

Tuy nhiên, số liệu điều tra năm 2018 cho thấy, xu hướng tiến triển tích cực khi tỷ lệ đi học của trẻ em tham gia lao động đã tăng lên 20% so với năm 2012.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, kết quả khảo sát quốc gia Lao động trẻ em năm 2018 đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn để Việt Nam xây dựng các chiến lược, chính sách thực hiện các cam kết quốc tế về quyền trẻ em, phòng, chống lao động trẻ em.

Đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, giúp hoàn thiện hơn cơ sở dữ liệu về lao động trẻ em và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phân tích số liệu lao động trẻ em.

Kết quả khảo sát cũng là cơ sở thuận lợi cho Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại và Hội nhập toàn cầu.

Thế Vũ