Điều chỉnh kích thước chữ

Hồng Kông vươn lên dẫn đầu về đối tác đầu tư 7 tháng đầu năm 2019

(CLO) Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm đã có 99 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong đó Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,44 tỷ USD.

Audio
Trong 7 tháng đầu năm đã có 99 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam (Ảnh minh họa)

Trong 7 tháng đầu năm đã có 99 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam (Ảnh minh họa)

Cụ thể về đối tác Hồng Kông, trong tổng vốn đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đã có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào Công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,13 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,48 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư. Xinh-ga-po, Nhật Bản lần lượt xếp vị trí thứ tư và thứ năm với tổng vốn đăng ký 2,3 tỷ USD và 2,25 tỷ USD.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 14,46 tỷ USD, chiếm 71,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,47 tỷ USD, chiếm 7,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,1 tỷ USD, chiếm 5,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo địa bàn đầu tư, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 55 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất, với tổng số vốn đăng ký 4,86 tỷ USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 3,55 tỷ USD, chiếm 17,5% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba, với tổng số vốn đăng ký 1,73 tỷ USD chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/7/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 20,22 tỷ USD, bằng 88,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, có 2.064 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,6% số dự án so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký cấp mới 8,27 tỷ USD, bằng 62,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Vốn đầu tư đăng ký cấp mới giảm so với cùng kỳ do trong 7 tháng năm 2018 có nhiều dự án lớn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới như dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội do Nhật Bản đầu tư với tổng vốn đăng ký 4,14 tỷ USD; dự án nhà máy sản xuất Poplypropylene và kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng do Hàn Quốc đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,2 tỷ USD tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về điều chỉnh vốn, có 791 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký tăng thêm 3,43 tỷ USD, bằng 69,2% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư điều chỉnh giảm so với cùng kỳ do trong 7 tháng năm 2018 có dự án Công ty TNHH Laguna - Xinhgapo điều chỉnh tăng vốn thêm 1,12 tỷ USD.

Trong 7 tháng năm 2019, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10,55 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngọc Hà