Điều chỉnh kích thước chữ

Hợp nhất các cơ quan báo chí tỉnh Quảng Ninh

(CLO) Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh.

Audio

 Trụ sở Đài PTTH Quảng Ninh. ảnh nguồn  VNE

Ban Bí thư chỉ đạo, Tỉnh ủy Quảng Ninh cần tổ chức thực hiện chủ trương trên cho thật tốt, có bước đi chắc chắn; tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền thông tỉnh cần gọn nhẹ; chú trọng xây dựng, sử dụng và phát huy tốt nhất đội ngũ cộng tác viên; lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, phóng viên của trung tâm truyền thông của tỉnh thực sự có nghề, có tâm, có quan điểm chính trị vững vàng.

Ngay sau khi có thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, ngày 3/12, Tỉnh Quảng Ninh đã họp để triển khai mô hình Trung tâm Truyền thông tỉnh.

Theo đó, Quảng Ninh quyết định hợp nhất Báo Quảng Ninh, Đài PT-TH Quảng Ninh, Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh), Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh) thành Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh được là đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh; thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, báo chí; là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. 

Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh dự kiến sẽ đi vào vận hành từ ngày 1/1/2019.

Sau khi hợp nhất, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh sẽ có gần 400 người, trong đó nhân sự của báo Quảng Ninh là 80 người; Đài PTTH Quảng Ninh có trên 200 cán bộ, phóng viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên…

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh được đánh giá cao vì là địa phương đi đầu trong việc sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị sự nghiệp, góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh.

Nguyệt Hồ