Điều chỉnh kích thước chữ

Hưng Yên cần thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân

(CLO) Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định; tăng cường đối thoại, tiếp dân tại nơi xảy ra vụ việc, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ khi mới phát sinh.

Audio

Đây là một trong nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc về kiểm tra, việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài tại tỉnh Hưng Yên.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ: Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Hưng Yên đã có chuyển biến tích cực hơn, giảm căng thẳng, bức xúc, không phát sinh mới vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Trên địa bàn vẫn còn tồn đọng 27 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đặc biệt vụ khiếu nại của một số công dân liên quan đến Dự án khu đô thị Thương mại - Du lịch Văn Giang kéo dài đến nay là 15 năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; lãnh đạo một số địa phương, có nơi, có lúc chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công đân, việc tiếp dân, đối thoại với người khiếu nại, tố cáo còn hình thức, chưa cầu thị...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Hưng Yên phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định; tăng cường đối thoại, tiếp dân tại nơi xảy ra vụ việc, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ khi mới phát sinh. Quá trình giải quyết, phải đặt mình vào vị trí của dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thấy được những bức xúc của dân, từ đó có biện pháp giải quyết có lý, có tình.

Việc giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ khi mới phát sinh. Ảnh minh họa - internet

Việc giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ khi mới phát sinh. Ảnh minh họa - internet

Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh phải chủ động phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng của Trung ương và thành phố Hà Nội tổ chức tiếp dân, có biện pháp để đưa công dân trở về địa phương giải quyết, nhất là vào các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như các kỳ họp Quốc hội, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

Về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, giành thời gian thích đáng để lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết cơ bản, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không để phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo mới. Địa bàn nào phát sinh vụ việc, yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp gây phức tạp tình hình ở địa phương.

Dự án Ecopark tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) bị người dân khiếu nại. Ảnh: internet

Dự án Ecopark tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) bị người dân khiếu nại. Ảnh: internet

Việc giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân và dứt điểm được vụ việc. Trong quá trình giải quyết cần huy động Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, hội luật gia, luật sư, những người có uy tín trong cộng đồng cùng tham gia giải quyết.

Nếu giải quyết sai phải kiên quyết sửa chữa, tìm biện pháp để giải quyết dứt điểm. Nếu giải quyết đúng, có lý, có tình cần kiên trì giải thích, thuyết phục để người dân hiểu, chấp hành và công khai kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin địa chúng, nơi người khiếu nại cư trú, thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết. Nếu người khiếu nại có hoàn cảnh thực sự khó khăn, cần xem xét, vận dụng chính sách xã hội, vận động các tổ chức liên quan cùng tham gia để có biện pháp hỗ trợ họ ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.

Quốc Trần