Điều chỉnh kích thước chữ

Hưng Yên: Nhiều dịch vụ được hoạt động trở lại

(CLO) Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa, gym, yoga và hoạt động tập luyện thể thao ngoài trời vừa được tỉnh Hưng Yên cho hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Audio

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch từ 0h00 ngày 27/02/2021.

Theo đó, các dịch vụ được hoạt động trở lại gồm: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa, gym, yoga và hoạt động tập luyện thể thao ngoài trời, nhưng phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm lập danh sách khách hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại, thời điểm sử dụng dịch vụ) để thực hiện công tác phòng, chống dịch khi cần.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị người từ vùng không có dịch thuộc tỉnh ngoài vào tỉnh làm việc: Phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.

Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tạm thời không đi tham quan, du lịch, việc riêng ra ngoài tỉnh. Trường hợp cần thiết phải đi thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị; người dân thông báo cho trưởng thôn, tổ dân phố nơi cư trú. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trưởng thôn, tổ dân phố chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.