Điều chỉnh kích thước chữ

Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6

(CLO) Ngày 4.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 6.2020 tại trụ sở Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Audio

Trong 5/2020 các hoạt động thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự, chính trị trong nước, trong tỉnh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị …

Hoạt động báo chí ổn định, không xảy ra vi phạm đạo đức nghề báo trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí.

Các đại biểu tham gia hội nghị(ảnh: baohungyen).

Các đại biểu tham gia hội nghị(ảnh: baohungyen).

 Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong tháng 6.2020, đề nghị các cơ quan báo chí: Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kết quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của dịch Covid-19; công tác phòng, chống thiên tai; bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy đề nghị: Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền các nội dung Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nội dung kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Đồng thời, qua đó tuyên truyền kết quả thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân chào mừng Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh và toàn quốc, đại hội đảng các cấp và các ngày lễ kỷ niệm; chú trọng tuyên truyền, biểu dương những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; tích cực tham gia các giải báo chí của Trung ương, của tỉnh.

PV