Điều chỉnh kích thước chữ

Huy động được 51.244 tỷ đồng trái phiếu chính

(CLO) Theo thống kê, từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 51.244 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Audio
Trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công 3.950 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (Ảnh minh họa)

Trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công 3.950 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (Ảnh minh họa)

Riêng trong tuần qua, theo HNX, Kho bạc Nhà nước tiếp tục huy động thành công 3.950 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Lãi suất trái phiếu trúng thầu vẫn tiếp tục xu hướng giảm.

Theo HNX, phiên đấu thầu của Kho bạc Nhà nước phát hành có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (3.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 3.950 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động được 650 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,63%/năm, thấp hơn 0,17%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/1/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 2.900 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,00%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/2/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,56%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 30/1/2019).

Trong năm 2018, theo thông tin từ HNX, Kho bạc Nhà nước huy động được 165.797 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Theo Nghị quyết số 25/2016/QH14 về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng thị trường trái phiếu, hạn chế phát hành trái phiếu quốc tế, giữ kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trên 5 năm là chủ yếu, nâng kỳ hạn trung bình trái phiếu Chính phủ phát hành trong giai đoạn 2016-2020 lên khoảng 6-8 năm.

Nghị quyết cũng nêu rõ, huy động trái phiếu Chính phủ bảo đảm tỷ lệ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 5 năm trở lên tối thiểu 70% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành, để đáp ứng nhiệm vụ huy động cho ngân sách, đồng thời bảo đảm mục tiêu kéo dài kỳ hạn danh mục nợ và quản lý được rủi ro.

Mạnh Minh