Điều chỉnh kích thước chữ

Huy động được gần 6.000 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

(CLO) Vừa qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 5.948 tỷ đồng.

Audio
Mục tiêu phát hành 200.000 tỉ đồng năm 2019 (Ảnh minh họa)

Mục tiêu phát hành 200.000 tỉ đồng năm 2019 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,80%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/1/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên dự thầu, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,80%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/1/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 4,80%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 448,5 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,59%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/1/2019). Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 36.343,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 chủ trương xây dựng thị trường trái phiếu, hạn chế phát hành trái phiếu quốc tế, giữ kỳ hạn trái phiếu Chính phủ trên 5 năm là chủ yếu, nâng kỳ hạn trung bình trái phiếu Chính phủ phát hành trong giai đoạn 2016-2020 lên khoảng 6-8 năm.

Trong đó huy động trái phiếu Chính phủ bảo đảm tỷ lệ phát hành trái phiếu Chính phủ có thời hạn từ 5 năm trở lên tối thiểu 70% tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành, để đáp ứng nhiệm vụ huy động cho ngân sách, đồng thời bảo đảm mục tiêu kéo dài kỳ hạn danh mục nợ và quản lý được rủi ro.

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2018 HNX đã tổ chức 189 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ với tổng giá trị gọi thầu 292.150 tỉ đồng, giá trị trúng thầu 165.797 tỉ đồng – bằng 57% giá trị gọi thầu. Mục tiêu phát hành 200.000 tỉ đồng năm 2019.

Phương Linh