Điều chỉnh kích thước chữ

Huy động thanh tra 3 cấp tham gia tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp

(CLO) Năm nay, thanh tra của ba cấp Bộ, Tỉnh, Sở sẽ thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi tốt nghiệp, tại các hội đồng thi, điểm thi, phòng thi… của địa phương.

Audio

Huy động thanh tra ba cấp tham gia thanh tra kỳ thi tốt nghiệp

Điểm khác biệt lớn trong quy chế năm nay là sẽ không huy động cán bộ, giảng viên trường đại học tham gia coi thi nên vai trò của công tác thanh tra sẽ phải đặt ra nặng nề hơn.

Liên quan đến công tác đảm bảo tính trung thực, khách quan của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Đức Cường đã có những chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay công tác thanh tra sẽ tham gia trong tất các các khâu của kỳ thi (ảnh Minh Triết).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay công tác thanh tra sẽ tham gia trong tất các các khâu của kỳ thi (ảnh Minh Triết).

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Bộ chỉ đạo và tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra phải được tăng cường, theo nguyên tắc:

Xác định rõ trách nhiệm trong công tác thanh tra/kiểm tra các khâu của kỳ thi đối với Bộ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Sở Giáo dục và Đào tạo (hình thức, đối tượng, nội dung, thành phần tham gia, tập huấn để thực hiện việc thanh tra/ kiểm tra);

Việc thanh tra/kiểm tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và khả thi.

Thanh tra, kiểm tra của ba cấp Bộ, Tỉnh, Sở được thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi, tại các Hội đồng thi, điểm thi, phòng thi… của địa phương.

Theo ông Nguyễn Đức Cường, năm nay không huy động cán bộ, giảng viên trường đại học tham gia coi thi, chấm thi, nhưng Bộ sẽ huy động cán bộ, giảng viên đại học có đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong công tác thi tham gia hoạt động thanh tra/kiểm tra thi ở địa phương.

Việc huy động cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn thanh tra phải đảm bảo đúng các quy định pháp luật về thanh tra. Dự kiến có 2 nhóm khác nhau: một số tham gia các đoàn thanh tra/kiểm tra của Bộ; một số tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của địa phương.

Việc thanh tra, kiểm tra của Bộ, Tỉnh và Sở được thực hiện trên nguyên tắc, tránh trùng lặp giữa các cơ quan thanh tra nhà nước trong việc tổ chức các đoàn thanh tra nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Công tác thanh tra sẽ được tập huấn kỹ lưỡng

Do đó, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ để chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra tỉnh tổ chức Đoàn thanh tra/kiểm tra trong từng khâu của kỳ thi (chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo) phù hợp.

Bộ GD&ĐT tổ chức thanh tra (hoặc kiểm tra) các khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 63 địa phương trong suốt thời gian coi thi, chấm thi (gồm các đoàn của Thanh tra Bộ, các đoàn của Ban Chỉ đạo thi quốc gia).

Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ảnh TL).

Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ảnh TL).

Hướng dẫn Thanh tra sở thành lập các đoàn thanh tra/ kiểm tra các khâu của kỳ thi.  Sở GD&ĐT tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức thanh tra/kiểm tra các khâu của kỳ thi tại địa phương.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chủ động tổ chức thanh tra/kiểm tra công tác tổ chức thi tại địa phương.

Tới đây, Bộ sẽ ban hành Hướng dẫn thanh tra/kiểm tra thi. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi. Việc tập huấn cho đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm  tra được thực hiện nhiều bước.

Sở GD&ĐT sẽ tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của địa phương.

Đặc biệt, năm nay, tập huấn nghiệp vụ thanh tra/kiểm tra thi bằng Tài liệu điện tử (Infographic và Video), có các bài test cho nội dung tập huấn, có sổ tay nghiệp vụ thanh tra thi dùng cho thành viên tham gia đoàn thanh tra.

Chỉ những cán bộ, công chức, viên chức đạt yêu cầu qua các bài test mới tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Trước kỳ thi, hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào một số nội dung chính sau: Công tác chuẩn bị thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi;

Công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức thanh tra của tỉnh, Sở GD&ĐT;

Chỉ đạo và hoàn thành chương trình cho học sinh lớp 12, đánh giá kết quả, đăng ký dự thi;

Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị tại các nơi dự kiến đặt Điểm thi; Công tác chuẩn bị của Ban in sao đề thi.

Minh Triết