Điều chỉnh kích thước chữ
Cà Mau:

Huyện Cái Nước dồn nguồn lực chăm lo cho người nghèo

(NB&CL) Những năm qua, huyện Cái Nước đã tập trung nhiều nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để giúp người nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương ngày càng giảm dần.

Báo nói Công luận

Xác định công tác giảm nghèo là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển chung của địa phương, huyện Cái Nước đã thực hiện rất nhiều phương án hỗ trợ, như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, giúp vốn, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả,... nhờ đó nhiều hộ đã từng bước thoát nghèo một cách căn cơ, bền vững.

Một trong những giải pháp hay của huyện Cái Nước là phân công các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy phụ trách giúp đỡ các ấp có tỷ lệ hộ nghèo từ 10% trở lên, phụ trách các hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện chính sách, người có công. Nhờ mối quan hệ gần gũi đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy có thể xây dựng kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế của mỗi ấp để chỉ đạo, hỗ trợ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vốn, vật chất nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thực hiện đầy đủ các tiêu chí thiếu hụt để thoát nghèo.

Mô hình nuôi tôm thâm canh giúp nhiều hộ dân tại Cái Nước có cuộc sống ổn định.

Mô hình nuôi tôm thâm canh giúp nhiều hộ dân tại Cái Nước có cuộc sống ổn định.

Ông Phạm Phúc Giang - Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho biết: “Năm 2018, trên địa bàn huyện có 1.383 hộ nghèo (chiếm 4,28%) thì đến cuối năm 2018, toàn huyện còn 958 hộ nghèo (chiếm 2,96%). Các hộ nghèo chủ yếu là do không có đất, thiếu tư liệu sản xuất, thiếu lao động. Vì vậy, để người dân thoát nghèo bền vững cần có cách tiếp cận đi kèm các giải pháp hỗ trợ.

Bên cạnh đó, biện pháp giảm nghèo cần được xây dựng cụ thể trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng của người dân, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, từng gia đình và có trọng tâm, trọng điểm. Mà để thực hiện được điều đó thì vai trò của chính quyền, các đoàn thể chính trị ở cơ sở hết sức quan trọng, mang tính quyết định, vì chỉ có địa phương mới nắm vững được hoàn cảnh và tìm ra giải pháp phù hợp để hỗ trợ, động viên cho hộ nghèo vươn lên.”

Cũng theo ông Phạm Phúc Giang, để triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo trong thời gian tới, huyện Cái Nước sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó có biện pháp vận động có hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục phân công cấp ủy viên phối hợp chặt chẽ với chi bộ ấp, khóm chỉ đạo trợ giúp các ấp, khóm để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phát huy, nhân rộng mô hình làm ăn có hiệu quả, cách làm hay phù hợp với điều kiện từng ấp, khóm, từng hộ dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện.

Ngoài ra, huyện Cái Nước cũng sẽ tích cực tăng cường vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tuyển chọn lao động tham gia, giảm dần lao động trong nông nghiệp, tăng lao động phi nông nghiệp; phối hợp mở lớp đào tạo nghề cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo có dự án khả thi để làm kinh tế gia đình để thoát nghèo bền vững.

Minh Luân