Điều chỉnh kích thước chữ

Huyện Đức Thọ được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(CLO) Huyện thứ 3 của tỉnh Hà Tĩnh vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Audio
Một góc làng quê của xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Một góc làng quê của xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 994/QĐ-TTg công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Trước đó, ngày 26/6, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức họp xét công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM năm 2020.

Qua nghe báo cáo, hồ sơ và quá trình đi kiểm tra, thẩm định thực tế tại huyện Đức Thọ, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tiến hành bỏ phiếu công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM năm 2020.

Kết quả, 100% phiếu đồng ý công nhận huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), đến thời điểm này, huyện Đức Thọ có 15/15 xã đạt chuẩn NTM theo quy định, có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; sau đạt chuẩn, các xã đều nâng cấp mức độ các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 38,54 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,99%.

Sau 10 năm, huyện đã huy động 3.229 tỷ đồng (trong đó Nhân dân đóng góp hơn 555 tỷ đồng). Đức Thọ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM bền vững.

Trong lĩnh vực giao thông, sau 10 năm, ngân sách hỗ trợ gần 50 nghìn tấn xi măng làm đường giao thông, huy động 2.000 tỷ đồng thực hiện làm mới hơn 50 km và nâng cấp cải tạo hơn 60 km đường trục xã. Kết quả, có 100% đường trục xã, liên xã đạt chuẩn; 83% đường trục thôn, liên thôn đạt chuẩn.

Đức Thọ là huyện thứ 3 của Hà Tĩnh được Thủ tướng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Đức Thọ là huyện thứ 3 của Hà Tĩnh được Thủ tướng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Đặc biệt, trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đến nay, Đức Thọ đã triển khai xây dựng trên 147/147 thôn, trong đó có 62 thôn đạt chuẩn, các thôn còn lại đạt trên 50%. Bên cạnh đó, toàn huyện có 1.388 vườn hộ đã và đang xây dựng vườn mẫu, có 607 vườn đạt chuẩn.

Lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là văn hóa làng xã được phát huy và bảo tồn. Ngoài ra, 100% xã có hệ thống điện nông thôn; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng; lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ hài lòng người dân trên địa bàn các xã, thị trấn đối với 11 nội dung cụ thể đạt từ 87,69 - 99,66%.

Trước đó, huyện Nghi Xuân và huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trần Phong