Điều chỉnh kích thước chữ

Huyện Thạch Thất (Hà Nội): Những tín hiệu tích cực sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

(NB&CL) Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của Thạch Thất đã có những đổi mới rõ rệt, giao thông thuận lợi, thu nhập và đời sống của người dân không ngừng được tăng cao.

Audio

Đến nay, 21/21 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đời sống không ngừng được nâng cao

Trong 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (từ năm 2010 đến nay), tình hình phát triển kinh tế của huyện luôn ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 14,92%, các chỉ tiêu pháp lệnh đều đạt và vượt kế hoạch thành phố giao. Trong đó cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng và Thương mại - Dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp. Năm 2010, cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng cơ bản 66,6%; Thương mại, dịch vụ, du lịch: 18%; Nông, lâm, thủy sản: 15,4%; năm 2019 Công nghiệp - TTCN 69,5%; Thương mại - Dịch vụ, Du lịch 23,8%; Nông, lâm, thủy sản 6,7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 13,1 triệu đồng/người/năm; năm 2019 đạt 63 triệu đồng/người/năm, tăng 49,9 triệu đồng so với năm 2010.

ảnh thạch thật - hà nội mới

Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển toàn diện, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên; ngành giáo dục và đào tạo huyện Thạch Thất nhiều năm liên tục được UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Năm 2010 có 22/74 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 29,73%, đến năm 2019 có 58/77 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 75,3%. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng; chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Quan tâm chăm lo, thực hiện các chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công, các đối tượng chính sách xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ xây sửa nhà, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo là 14,75%, đến năm 2019 giảm còn 0,58%. Đến nay, 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Đồng bộ trong xây dựng cơ sở vật chất

Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thất, giai đoạn từ 2010 – 2019 huyện đã bố trí được 4.251.925 triệu đồng để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn tại Thạch Thất đã thay đổi không ngừng, từ đường giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống nước sạch đều được đầu tư xây dựng một cách bài bản và đồng bộ. cụ thể: 100% trục chính, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, dải nhựa apphal; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 100% thôn có nhà văn hóa; 89,92% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó có 81% hộ gia đình sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn, QCVN).

Giai đoạn từ 2021 – 2025, Thạch Thất sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới; duy trì huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng nông thôn mới gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nam Phong