Điều chỉnh kích thước chữ

Huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa): Thiếu trách nhiệm trong công tác thanh tra, xử lí sai phạm!

(CLO) Trong năm qua, huyện Triệu Sơn tiến hành 19/19 cuộc thanh tra nhưng không phát hiện sai phạm kinh tế phải xử lý. Trong khi đó, kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước tại địa phương này trong năm 2018 lại kiến nghị xử lý tài chính lên tới hơn 13 tỷ đồng.

Audio
06 tháng cuối năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019, huyện Triệu Sơn tiến hành thanh tra 19 cuộc thì cả 19 cuộc không phát hiện sai phạm về kinh tế phải xử lý?

06 tháng cuối năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019, huyện Triệu Sơn tiến hành thanh tra 19 cuộc thì cả 19 cuộc không phát hiện sai phạm về kinh tế phải xử lý?

Thanh tra sai luật vẫn được… khen thưởng

Tháng 12/2019, Trưởng đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước 6 tháng cuối năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kết luận số 18-KL/ĐRSTU.

Nội dung kết luận do ông Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn rà soát cho biết: Tại huyện Triệu Sơn, trong thời điểm 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh sai phạm chưa tổ chức thanh tra hoặc thanh tra còn ít như: Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai; chương trình mục tiêu.

Kế hoạch thanh tra hằng năm còn chung chung, không nêu đối tượng được thanh tra để làm cơ sở theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thanh tra.

Mặc dù trước đó 19/19 cuộc thanh tra không phát hiện sai phạm kinh tế phải xử lý nhưng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Vũ Đức Kính đã ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra.

Mặc dù trước đó 19/19 cuộc thanh tra không phát hiện sai phạm kinh tế phải xử lý nhưng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Vũ Đức Kính đã ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh giảm kế hoạch thanh tra.

Thanh tra huyện Triệu Sơn đã thực hiện không đúng quy định của Luật Thanh tra khi ban hành 01 Quyết định, 01 kết luận thanh tra chung đối với 13 xã (Thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ), hoặc đối với 09 xã, thị trấn (Thanh tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng).

Đặc biệt, Kết luận số 18-KL/ĐRSTU do ông Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn rà soát ký đã nêu ra một thông tin rất bất ngờ. Đó là, trong 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, huyện Triệu Sơn tổ chức 19/19 cuộc thanh tra nhưng không phát hiện sai phạm về kinh tế phải xử lý.

Kết luận thanh tra còn chung chung, không làm rõ nội dung, số tiền, không kiến nghị xử lý. Qua thanh tra, phát hiện một số chứng từ thanh toán còn thiếu hồ sơ chứng minh nhưng không làm rõ thiếu hồ sơ gì để kiến nghị xử lý.

Thậm chí, qua thanh tra, phát hiện các đơn vị thu chi không qua Kho bạc nhà nước nhưng không kiến nghị xử lý, không tham mưu giải quyết dứt điểm tình hình tọa chi trên địa bàn huyện.

Mặc dù, Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kết luận thanh tra từ tháng 8/2018 nhưng đến thời điểm Đoàn rà soát làm việc (cuối năm 2019), huyện Triệu Sơn vẫn chưa khắc phục sai phạm hơn 487 triệu đồng.

Đoàn rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn nghiêm túc kiểm điểm đối với những tồn tại, hạn chế chỉ ra trong Kết luận rà soát.

Ngày 24/3/2020, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn Vũ Đức Kính đã có văn bản báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa kết quả thực hiện các kiến nghị tại Kết luận 18-KL/ĐRSTU. Theo đó, Thanh tra huyện Triệu Sơn đã nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm không còn để xảy ra những sai phạm tương tự.

Tuy nhiên, cũng trong năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn vẫn Quyết định công nhận 3 lãnh đạo Thanh tra huyện và tập thể Thanh tra huyện đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính hơn 13 tỷ đồng

Mặc dù 19/19 cuộc thanh tra do huyện Triệu Sơn thực hiện không phát hiện sai phạm kinh tế phải xử lý. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán ngân sách nhà nước tại địa phương này trong năm 2018 lại kiến nghị xử lý tài chính lên tới hơn 13 tỷ đồng.

Kết luận của Kiểm toán nhà nước đã chỉ rõ những sai phạm trong sử dụng nguồn kinh phí mục tiêu như: Hết nhiệm vụ chi nhưng huyện không chuyển trả ngân sách tỉnh số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó có cả những khoản kinh phí khuyến khích hỏa táng (181 triệu đồng), mai táng phí (12 triệu đồng), chương trình giảm nghèo bền vững (482 triệu đồng).

Ngân sách huyện Triệu Sơn đã chi hỗ trợ cho các đơn vị cấp trên đóng trên địa bàn không đúng quy định số tiền 220 triệu đồng (Chi cục Thuế 80 triệu đồng, Kho bạc Nhà nước 140 triệu đồng). Văn phòng UBND huyện sử dụng xe ô tô công phục vụ công tác vượt 02 xe so với định mức quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều đáng chú ý là Kết luận số 18-KL/ĐRSTU của Đoàn rà soát do trưởng đoàn Võ Duy Sang, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa ký ban hành ngày 26/12/2019 không đề cập đến nội dung Kiểm toán nhà nước khu vực XI kiến nghị xử lý hơn 13 tỷ đối với huyện Triệu Sơn (Thông báo Kết quả Kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại huyện Triệu Sơn ban hành ngày 05/11/2019).

Liên quan đến việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước 6 tháng cuối năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 tại huyện Triệu Sơn, ngày 20/4/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn chỉ đạo UBND huyện tổ chức rà soát và xử lý dứt điểm tình hình thu chi không qua Kho bạc nhà nước đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tránh hình thành điểm nóng, gây mất ổn định trên địa bàn.

Quang Duy