Điều chỉnh kích thước chữ

Idico: Lợi nhuận quý 2 đi ngang, lượng tiền mặt giảm mạnh

(CLO) Doanh thu quý 2/021 của Idico tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên phí của doanh nghiệp kỳ này cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận giảm nhẹ, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Audio
Trạm thu phí BOT An Sương mang lại nguồn thu chính cho Idico.

Trạm thu phí BOT An Sương mang lại nguồn thu chính cho Idico.

Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Idico (Mã CK: HTI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 109 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu phí từ đường bộ (BOT An Sương - An lạc) là 96 tỷ đồng, tăng 7,2 tỷ đồng so với cùng kỳ; mảng xây lắp mang về 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí xây lắp chiếm 99,2% doanh thu xây lắp nên chỉ có mảng đường bộ đóng góp cho lãi gộp của công ty với 51,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 2 tiền và các khoản tương đương tiền của công ty giảm mạnh nên lãi tiền gửi, tiền cho vay trong kỳ chỉ 274,7 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lãi vay của công ty là 22,5 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 6/2021, công ty có 4,5 tỷ tiền mặt, tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng tiền gửi ngân hàng chỉ còn 1 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Các khoản tương đương tiền (tiền kỳ hạn dưới 3 tháng) chỉ còn 12,3 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, sau khi trừ các chi phí, Idico lãi 14,6 tỷ đồng quý 2/2021, giảm không đáng kể so với con số 14,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 206 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,7% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành một nửa kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, chi phí sản xuất kinh doanh của công ty cũng tăng gần 1,7 lần. Tăng mạnh nhất là chi phí nguyên liệu, vật liệu 15,5 tỷ đồng, tăng 3,6 lần, chi phí nhân công tăng gần gấp đôi, chi phí dịch vụ mua ngoài cũng tăng gấp đôi…

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của IDICO đi ngang, đạt gần 29 tỷ đồng, hoàn thành 51,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của Idico.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của Idico.

Tại ngày 30/6/2021, tài sản ngắn hạn của công ty chỉ còn 45,8 tỷ, giảm 41% với với đầu năm, chủ yếu do tiền mặt giảm. Trong khi đó, các khoản thu ngắn hạn tăng gấp đôi so với đầu năm, hàng tồn kho tăng 55 lần lên 14,1 tỷ đồng. Tài sản dài hạn của công ty không biến động nhiều.

Mới đây, doanh nghiệp đã chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020. Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 30/7. Với hơn 24,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 24,94 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Idico đặt mục tiêu tổng giá trị sản lượng ước tính đạt 513,7 tỷ đồng, tăng 6,3% so với thực hiện năm 2020; doanh thu dự kiến đạt 403,2 tỷ đồng, tăng 6,5%; lợi nhuận sau kiến kỳ vọng đạt 56 tỷ đồng, tăng 92,4%. Cổ tức duy trì tỷ lệ 20%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HTI đang giao dịch quanh mức giá hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch ngày 16/7, HTI đạt thị giá 15.450 đồng/cổ phiếu, tăng 1% so với giá tham chiếu, tuy nhiên, giá này đã giảm khoảng 6% kể từ đầu tháng 7/2021.

Bình Luận