Điều chỉnh kích thước chữ

Kết luận thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ban hành Kết luận số 4333/KL-BGTVT về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các địa phương: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi.

Audio
Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận số 4333/KL-BGTVT về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại một số địa phương. Ảnh: TL

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận số 4333/KL-BGTVT về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại một số địa phương. Ảnh: TL

Thực hiện Quyết định số 246/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, từ ngày 25/2 - 25/4/2019, Đoàn thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) tại Sở GTVT và 39 đơn vị (gồm: 12 đơn vị đào tạo lái xe, 26 đơn vị đào tạo và sát hạch lái xe và 1 trung tâm sát hạch lái xe) trên địa bàn các địa phương: Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi.

Đoàn cũng thực hiện thanh tra công tác triển khai các văn bản về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; Công tác quản lý đào tạo lái xe; Công tác quản lý sát hạch, cấp, đổi GPLX tại các Sở GTVT.

Tại các cơ sở đào tạo lái xe, Đoàn đã tiến hành thanh tra những nội dung chính như: Cơ sở pháp lý để hoạt động; Cơ sở vật chất, kỹ thuật; Giáo viên dạy lái xe; Công tác tuyển sinh; Công tác đào tạo, giáo vụ; việc tổ chức thực hiện thu học phí đào tạo...

Kết thúc thanh tra, Bộ GTVT nhận định các Sở GTVT: Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi đã thực hiện công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ bản đáp ứng quy định.

Công tác đào tạo, sát hạch lái xe được các đơn vị triển khai thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ tại địa phương. Các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên phục vụ công tác đào tạo, sát hạch cơ bản đáp ứng quy định.

Qua công tác thanh tra Bộ GTVT cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và yêu cầu các Sở GTVT Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe được thanh tra thực hiện các kiến nghị của Đoàn nêu trong biên bản thanh tra tại các đơn vị.

Đồng thời báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện Kết luận này (bao gồm cả các nội dung khác được nêu trong biên bản thanh tra tại Sở và tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe) trước ngày 30/6/2019.

P.V