Điều chỉnh kích thước chữ

Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV

(CLO) Sáng 4/12, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV, đã chính thức khai mạc. Kỳ họp diễn ra từ ngày 4 - 6/12 sẽ đánh giá tình hình thực hiện hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2019.

Audio

Tại kỳ họp HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền và thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Trong ngày làm việc thứ nhất, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp; đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng có bài phát biểu tại kỳ họp.

 
 
Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV

HĐND thành phố dự kiến xem xét thông qua 6 nghị quyết thường kỳ, 15 nghị quyết chuyên đề. Trong đó sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về chế độ, chính sách, nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố: Nội dung, mức chi và nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác; nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi quốc tế, kỳ thi có sự tham gia của học sinh quốc tế tổ chức tại TP Hà Nội; mức trợ cấp hàng năm đối với các ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn TP Hà Nội; chính sách đặc thù về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng từ 80 tuổi trở lên trên địa bàn TP Hà Nội…

Tại phiên làm việc, Chánh án TAND Thành phố báo cáo tóm tắt công tác xét xử của Tòa án nhân dân năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố báo cáo tóm tắt công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ban Thường trực ủy ban MTTQ Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố. Ban Pháp chế đại diện cho các Ban HĐND Thành phố báo cáo tổng hợp thẩm tra chung về báo cáo và dự thảo nghị quyết kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2019. Ban Pháp chế HĐND Thành phố báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật của các cơ quan Tư pháp năm 2018.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp 

Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội. Đại biểu HĐND Thành phố thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Trong phiên làm việc buổi chiều, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội. UBND Thành phố trình HĐND Thành phố về việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp Thành phố. UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố cho ý kiến về kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021, ngân sách địa phương, dự toán ngân sách Thành phố năm 2019.

Nội dung cuối cùng ngày làm việc thứ nhất, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố thảo luận và quyết nghị về danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019.

Ngọc Hải