1

1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của nội lực dân tộc khi bước vào thời đại mới đã tự giải phóng mình khỏi ách đế quốc thực dân, lật nhào chế độ phong kiến, góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

Sức mạnh của nội lực dân tộc được nhân lên khi chúng ta có được đường lối cách mạng, cứu nước đúng đắn dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong giai đoạn cách mạng còn trứng nước, Hồ Chủ Tịch đã quy tụ đoàn kết được tất cả các giai cấp và tầng lớp yêu nước không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, thành phần để làm nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp trong cả nước, đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai. Nội lực dân tộc đã tạo thành sức mạnh vô địch khi chọn đúng thời cơ với hoàn cảnh thuận lợi trên thế giới khi chủ nghĩa phát xít sụp đổ và chính nội lực ấy thành bài học cho phong trào giải phóng dân tộc cho các nước thuộc địa, nửa thuộc địa trên toàn thế giới.

2

Lịch sử luôn thử thách nội lực dân tộc. Đất nước hôm nay đang đứng trước những thách thức mang tính toàn cầu, trước những “cơn sóng” dữ biển Đông từ những tham vọng bành trướng từ bên ngoài đồn thổi. Nội lực dân tộc hôm nay càng tiềm tàng hơn khi bên chúng ta là trùng điệp bè bạn tiến bộ với đường lối của Đảng kết bạn và tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới. Nội lực ấy vì tương lai dân tộc sẽ quét sạch những nhóm lợi ích, tham nhũng, xóa những bất cập, tụt hậu bằng tất cả lòng tự trọng dân tộc. Trước những “cơn sóng” ngoài biển Đông, nội lực dân tộc sẽ làm nên sự khôn khéo tránh nạn can qua nhưng cũng kiên quyết giữ gìn từng thước đất, ngọn sóng cha ông để lại với tất cả ý chí quật cường không hề biết khuất phục của đất nước bốn ngàn năm lịch sử.

3

2. Chúng ta luôn tự hào với các kỳ tích Cách mạng Tháng Tám 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975… Ngày nay, mục tiêu của Việt Nam là sớm trở thành một quốc gia phát triển giàu mạnh, phồn vinh. Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã đạt được những thành tựu lớn, tạo chuyển biến rõ rệt trên nhiều lĩnh vực. Điều này càng ý nghĩa trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991. Nhìn về tổng thể, thế và lực của ta đã khác trước, “đất nước đang rất khởi sắc, vận nước đang lên”, như các ý kiến phát biểu tại Quốc hội đã đánh giá. Song đường cách mạng không phải chỉ có hoa hồng, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực sẽ còn nhiều diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ lẫn thách thức cả về an ninh truyền thống và phi truyền thống,… Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,... 

4-01

Trong thực tiễn quản lý đất nước, dù Chính phủ đã quyết liệt thực hiện đồng bộ một loạt giải pháp nhưng vẫn còn nhiều nan đề chưa dễ tìm ra lời giải trong một sớm một chiều. Ví như, trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đâu đó vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên rải thảm, dưới rải đinh”, “trên kiến tạo, dưới kiến bò”;… Trong công tác tổ chức, cán bộ vẫn còn tình trạng “cả họ làm quan”; “thăng tiến thần tốc”; “nâng đỡ, bổ nhiệm không trong sáng”; “bỏ người tài, gài người nhà”, “cán bộ quan liêu, vô cảm, xa dân”… trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tuy chúng ta đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn không ít những vụ việc khiến dư luận nhân dân không khỏi bất bình.

Điểm qua một loạt những thử thách, mới thấy con đường xây dựng đất nước độc lập, thịnh cường phía trước còn không ít chông gai. Nhưng những thách thức ấy không thể làm chúng ta chùn bước. Thử thách chỉ làm dân tộc vững mạnh hơn. 

Trong bối cảnh đó, như phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại nhiều hội nghị cuối năm 2018, Việt Nam có tầm nhìn và khát vọng về một quốc gia thịnh vượng vào năm 2045 - mốc lịch sử 100 năm độc lập. Năm 2045, thời điểm tròn 100 năm Quốc khánh, mục tiêu Việt Nam sẽ là một nước phát triển, với thu nhập người dân hơn 18.000USD. Việt Nam luôn cháy bỏng khát vọng thịnh vượng, với mục tiêu sẽ gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập cao trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm, chia sẻ trở lại với cộng đồng quốc tế trong những thập niên tới.

5

3. Khát vọng hùng cường, thịnh vượng là khát khao cháy bỏng của mỗi người Việt Nam và năng lượng, tiềm năng phát triển của đất nước là rất lớn. 

Khát vọng đó có cơ sở. Khát vọng đó thể hiện qua tinh thần hăng say lao động sản xuất kinh doanh của mọi tầng lớp nhân dân; Qua phong trào quốc gia khởi nghiệp đang phát triển sâu rộng trong các ngành, các lĩnh vực; Nhìn bộ máy công quyền từ Trung ương đến cơ sở đang vận hành đồng bộ, tích cực… Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chắt chiu, tận dụng từng cơ hội để thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, luôn có mặt kịp thời tại tất cả “điểm nóng”, chỉ đạo, xử lý dứt điểm từng vấn đề, thậm chí từng vụ việc. Từ các chuyến công du nước ngoài cho tới các buổi làm việc trong nước, lịch trình làm việc của Thủ tướng luôn dày đặc. 

6-01

Khát vọng đó càng có cơ sở khi ngày càng nhiều doanh nhân hàng đầu của Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng những tỷ phú của thế giới. Và càng vui hơn khi những tên tuổi hàng đầu ấy lại là những doanh nhân có phẩm chất và năng lực nền tảng, có hoài bão, đầu tư phát triển ở ngay tại đất nước của mình. Một Vingroup mở rộng các lĩnh vực kinh doanh, cân bằng, hài hòa giữa lợi ích thương mại và phát triển xã hội một cách bền vững. Vingroup đã có những thành tựu lớn trong phát triển du lịch, thương mại, y tế, giáo dục, bây giờ đang tiếp tục phát triển nông nghiệp, hỗ trợ phát triển nông nghiệp song song với phát triển công nghiệp và tiếp cận công nghệ cao. Một TH True Milk đi đầu trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, biến những vùng đất sỏi đá cỗi cằn thành đầm ấm trù phú. Một đội ngũ doanh nhân dân tộc để sáng nghiệp, dẫn dắt, làm trụ cột phát triển, mang lại thịnh vượng cho quốc gia, cũng giống như những trụ cánh của chim hồng hộc mà Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn khi gặp lúc nguy nan nhưng được chứng kiến lòng trung thành, trợ giúp của hai gia tướng Yết Kiêu và Dã Tượng - “Chim hồng hộc muốn bay cao tất phải nhờ ở 6 trụ xương cánh. Nếu không có 6 trụ xương cánh ấy thì cũng chỉ như chim thường mà thôi”.

7

Càng bơi ra biển lớn càng cần có những phẩm chất cốt lõi riêng, những sức mạnh nội tại để tạo nên giá trị từ chính sự khác biệt. Những giá trị này không chỉ là thái độ sống mà còn định vị thương hiệu của một quốc gia trong xu hướng hội nhập toàn cầu.

Một đất nước bé nhỏ nhưng tự trọng không chịu làm nô lệ. Một dân tộc mà người dân tần tảo, tự xoay xỏa để cứu chính mình trong mọi hoàn cảnh. Một xứ sở mà gia đình luôn là bến đậu cuối, đùm bọc nhau để sống. Biển lớn mênh mông, mỗi con thuyền dù có cùng chỉ số kỹ thuật chung, vẫn mang trên mình màu cờ khác.

8-01

Khánh An