Điều chỉnh kích thước chữ

Không đăng ký giao dịch chứng khoán, một doanh nghiệp bị phạt 350 triệu đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 350 triệu đồng về hành vi không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Audio
Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An không đưa 164 tỷ đồng đầu tư vào dự án cảng Phước An theo phương án chào bán cổ phiếu. Ảnh minh họa

Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An không đưa 164 tỷ đồng đầu tư vào dự án cảng Phước An theo phương án chào bán cổ phiếu. Ảnh minh họa

Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (gọi tắt là Công ty Phước An) trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên đến nay công ty này vẫn chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Với vi phạm này, Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An bị phạt tiền lên đến 350 triệu đồng.

Một hành vi vi phạm khác là Công ty Phước An đã có hành vi thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua đại hội cổ đông.

Theo đó, vào năm 2017, Công ty Phước An thực hiện chào bán 20 triệu cổ phiếu. Theo phương án chào bán, số tiền thu được từ đợt chào bán là 200 tỷ đồng, trong đó 164 tỷ đồng được sử dụng vào dự án cảng Phước An, 36 tỷ đồng sẽ bổ sung vào vốn lưu động.

Theo báo cáo tài chính năm 2019, số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu năm 2017 đã được công ty này sử dụng 240 triệu đồng để bổ sung vốn phục vụ việc giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ sau của dự án Phước An, bổ sung vào vốn lưu động 47,46 tỷ đồng. Số tiền chưa sử dụng được công ty gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại.

Việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2017 không được thông qua đại hội cổ đông gần nhất.

Hành vi này của Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 85 triệu đồng và buộc thông qua đại hội cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Ngoài ra, với hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Công ty Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An cũng bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Cụ thể, đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 và 2017, Công ty Phước An đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2016 ngày 15/7/2016 và báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 ngày 30/6/2017.

Theo báo cáo giải trình, đến ngày 30/6/2020, công ty đã sử dụng hết số tiền thu được từ 2 đợt chào bán nói trên, tuy nhiên, đến ngày 4/11/2020, công ty mới thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn thu được từ 2 đợt chào bán này.

Như vậy, tổng số tiền phạt tại 3 hành vi vi phạm mà Công ty Phước An phải nộp là 495 triệu đồng.

Thế Vũ