Điều chỉnh kích thước chữ

Không để người yếu kém về năng lực, đạo đức tham gia vào cấp ủy

(CLO) Sáng 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Audio

Báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Lê Thị Ái Nam tỉnh đã báo cáo về tình hình phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những thành tựu rất quan trọng. Hầu hết các lĩnh vực đều có sự phát triển, chuyển  biến rõ nét.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, vượt chỉ tiêu Nghị quyết, đến nay đã có 18/22 chỉ tiêu đạt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra (về đích trước gần 1 năm). Đặc biệt, Bạc Liêu đã xác định và ưu tiên phát triển KT-XH theo 5 trụ cột và chọn khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Các dự án động lực, một số dự án hạ tầng KT-XH tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đầy đủ và kịp thời; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đều giảm; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả; đội ngũ cán bộ được xây dựng, bố trí phù hợp.

Đối với tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, BCH Đảng bộ tỉnh đã sớm ban hành Kế hoạch 111 về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; đã thành lập và họp phân công nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban phục vụ đại hội. Đến nay, cấp tỉnh và cấp ủy cấp huyện đều đã xây dựng và hoàn thành văn kiện thông qua BCH Đảng bộ lần thứ nhất. Các cấp ủy đang tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp của cán bộ hưu trí; cán bộ, đảng viên; nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và chức sắc tôn giáo… để tiếp tục hoàn thiện văn kiện đại hội. Công tác  chuẩn bị nhân sự được Tỉnh ủy và các cấp ủy chỉ đạo tích cực từ việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đến kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua; nhấn mạnh, kết quả đó là sự nỗ lực cả hệ thống chính trị, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh nhằm để Bạc Liêu có cơ sở sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao các chỉ số tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm sau cao hơn năm trước, phát triển theo 5 trụ cột, tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, tỉnh đã phát huy truyền thống văn hóa nhằm hài hòa trong phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa du lịch phát triển đúng hướng. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, hiệu quả, hiệu lực. Tỉnh nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; giữ được ổn định chính trị, an ninh nông thôn, an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được nâng lên rõ nét… 

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian tới tỉnh Bạc Liêu cần xây dựng chiến lược, quy hoạch bài bản trong phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch hạ tầng của tỉnh gắn với quy hoạch chiến lược liên kết vùng để tạo ra phát triển lâu dài, bền vững. Đồng chí đánh giá năng lực cạnh tranh của địa phương có tăng nhưng còn thấp, cần cố gắng thêm; kinh tế - xã hội phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý tỉnh Bạc Liêu trong công tác quy hoạch, bố trí cán bộ nhiệm kỳ tới, chú ý cơ cấu cán bộ trẻ, người dân tộc, dựa trên tinh thần dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tỉnh cần làm tốt công tác đánh giá cán bộ, bố trí cán bộ phù hợp với việc làm gắn với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền, không để người yếu kém về năng lực, đạo đức tham gia vào cấp ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tự lực tự cường, quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước; trong quy hoạch phát triển kinh tế phải tạo ra công ăn việc làm; phát triển kinh tế xanh, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững; phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái; phát triển kinh tế của tỉnh phải gắn với phát triển của vùng…

PV