Điều chỉnh kích thước chữ

Không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

(CLO) Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật.

Audio
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Ngày 23/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thể chế pháp luật là nền tảng quan trọng để xây dựng, phát triển đất nước. Trong 5 năm qua, hệ thống pháp luật của nước ta tiếp tục được hoàn thiện, phát triển cơ bản cân đối trên mọi lĩnh vực.

Thủ tướng nhắc lại chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017: Chính phủ nhiệm kỳ này sẽ chỉ đạo, điều hành theo hướng chuyển mạnh từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ, đề cao vai trò, chủ động và tập trung hơn nữa vào công tác thể chế.

Đến nay, khi đã đi gần hết nhiệm kỳ, Bộ và ngành Tư pháp đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, qua đó, thực hiện tốt vai trò là cơ quan “gác cửa” trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật của Chính phủ.

Nhấn mạnh việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, vai trò, trách nhiệm của Bộ, của ngành Tư pháp trong giai đoạn tới ngày càng quan trọng, đòi hỏi Bộ, ngành Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong việc tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật.

Thủ tướng đề nghị ngành tư pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, bảo đảm hệ thống pháp luật Việt Nam thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có hiệu lực, hiệu quả cao, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Tư pháp và các sở tư pháp cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tập trung khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo, không đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Theo Thủ tướng, “chồng chéo là vấn đề lớn hiện nay, do đó, pháp điển hóa pháp luật là vấn đề cần tiếp tục đặt ra cho ngành tư pháp”.

Lĩnh vực đất đai thường xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Ảnh minh họa

Lĩnh vực đất đai thường xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Ảnh minh họa

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tham nhũng chính sách, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật. Đồng thời, quán triệt quan điểm cái gì Nhà nước không làm, không cần thiết làm, không phải nhất thiết làm thì nên hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, xã hội làm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành tư pháp tiếp tục tập trung nguồn lực, trí tuệ giúp Chính phủ, UBND các cấp xử lý tốt các vấn đề pháp lý trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, trong đó có việc giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và các cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực pháp luật, tư pháp có năng lực, trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội…

Thế Vũ