Điều chỉnh kích thước chữ

Không được nhập khẩu để kinh doanh sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

(CLO) Hàng hóa nhập khẩu là sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để nghiên cứu khoa học không được bán, biếu, tặng; không được gây ô nhiễm môi trường.

Báo nói Công luận
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung của Quyết định về việc nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Ngoài việc đáp ứng các tiêu chí, điều kiện nêu trên; hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục sản phẩm, thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của đề án, dự án nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt; hàng hóa nhập khẩu được thuê hoặc mua hoặc mượn từ đối tác nước ngoài có các tính chất, đặc điểm mang tính riêng biệt, chuyên dùng mà sản phẩm hàng hóa bán ở thị trường trong nước không thay thế được.

Nhà nhập khẩu phải có cơ sở, nhà máy sản xuất; hệ thống dây chuyền, thiết bị thực hiện hoạt động gia công sửa chữa phù hợp với quy trình sản xuất của từng loại sản phẩm; có phương án bảo đảm nhân lực đáp ứng quy mô sản xuất và phải thực hiện theo các quy định về gia công hàng hóa thông thường quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quyết định nêu rõ, thương nhân nhập khẩu chịu trách nhiệm về chủng loại, số lượng, chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Việc nhập khẩu hàng hóa để nghiên cứu khoa học phải tái xuất hoặc tiêu hủy hàng hóa theo quy định của pháp luật sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc quá trình nghiên cứu khoa học.

Thương nhân thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa phải tái xuất toàn bộ sản phẩm ra nước ngoài sau quá trình gia công sửa chữa, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành về gia công hàng hóa.

PV