Điều chỉnh kích thước chữ

Không kê khai giá thuốc có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

(CLO) Theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP, mức xử phạt với các trường hợp không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ giá thuốc sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Audio

Sự kiện: giá thuốc

Báo Công luận

Những năm qua, thị trường thuốc tân dược tại Việt Nam hoạt động khá ổn định, nhờ có những quy định rất cụ thể về các biện pháp quản lý giá thuốc.

Cụ thể, Nghị định 54/2017/NĐ-CP, ngày 8/5/2017 đã dành hẳn chương 8 để quy định cụ thể các biện pháp quản lý giá thuốc.

Điều 133 quy định, cơ sở kinh doanh dược có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc và các quy định khác về quản lý giá thuốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá kê khai, kê khai lại và tính chính xác của các số liệu, tài liệu báo cáo, thông tin do cơ sở cung cấp.

Cơ sở kinh doanh dược không được bán thuốc khi chưa có giá kê khai, kê khai lại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế do chính cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đặt gia công, cơ sở nhập khẩu thuốc đó đã kê khai, kê khai lại.

Cơ sở kinh doanh dược không được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố.

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo cho cơ sở kinh doanh dược kiến nghị xem xét lại mức giá của mặt hàng thuốc do cơ sở đã kê khai, kê khai lại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ sở phải có văn bản phản hồi kèm theo các tài liệu liên quan để thuyết minh về tính hợp lý của mức giá kê khai hoặc điều chỉnh giá kê khai, kê khai lại về mức hợp lý.

Nghị định 54/2017/NĐ-CP cũng yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc đều phải niêm yết giá công khai từng loại thuốc. Giá niêm yết là giá đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có) của thuốc.

Trong các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng sẽ áp dụng Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, Điều 47 quy định, phạt tiền từ 10 triệu - 20 triệu đồng khi cơ sở kinh doanh dược không kê khai, kê khai không đầy đủ giá thuốc theo quy định của pháp luật; Không điều chỉnh lại giá đã kê khai sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bán thuốc cao hơn giá thuốc kê khai do đối tượng có trách nhiệm phải kê khai giá thuốc theo quy định của pháp luật.

Không thông báo hoặc thông báo không đúng cho khách hàng giá thuốc đã kê khai theo quy định của pháp luật.

Nhà thuốc bệnh viện mua thuốc có giá bán buôn cao hơn giá đã kê khai, kê khai lại hoặc chưa tiến hành việc kê khai giá thuốc theo quy định của pháp luật.

Với nhà thuốc bệnh viện có hành vi bán cao hơn thặng số bán lẻ tối đa, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, cũng sẽ bị phạt từ 10 triệu - 20 triệu đồng.

Trong trường hợp bán thuốc cao hơn giá kê khai, các cơ sở kinh doanh phải hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách Nhà nước.

PV