Điều chỉnh kích thước chữ

Không kiểm tra các DN sản xuất thực phẩm có sử dụng muối I-ốt

(CLO) Trước phản ứng của DN thủy sản, thực phẩm về những khó khăn trong việc thực hiện quy định của Bộ Y tế về sử dụng muối I-ốt trong chế biến thực phẩm, Bộ Y tế vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương không kiểm tra các DN sản xuất thực phẩm có sử dụng muối I-ốt.

Audio

 Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành công văn 6134/BYT-PC về việc thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến muối I ốt. Trong công văn chỉ đạo, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong quá trình thanh tra, kiểm tra nghiêm túc thực hiện: "chỉ kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất muối I ốt, không kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có sử dụng muối I-ốt".

Trước đó, đã có những ý kiến khác nhau giữa cộng đồng doanh nghiệp và Bộ Y tế trong quá trình thực hiện Nghị định số 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm. Nghị định số 09/2016/NĐ-CP quy định kể từ ngày 15/3/2017, các loại muối ăn trực tiếp và muối dùng trong chế biến thực phẩm phải được bổ sung I ốt. Nghị định 09 chỉ yêu cầu bắt buộc bổ sung I ốt vào muối ăn trực tiếp, muối sử dụng trong chế biến thực phẩm và kiểm soát việc bổ sung I ốt tại các cơ sở sản xuất muối sử dụng cho hai mục đích trên, cũng như không yêu cầu kiểm soát hàm lượng I ốt trong thành phẩm thực phẩm.

Tuy nhiên, công văn số 1216/BYT-PC ngày 14/3/2017 của Bộ Y tế trả lời ý kiến của doanh nghiệp lại khẳng định, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm để tiêu dùng trong nước có sử dụng muối đều phải sử dụng muối có tăng cường I ốt. 


Không kiểm tra các DN sản xuất thực phẩm có sử dụng muối I-ốt
 1
Ảnh minh họa. 

Do đó, các doanh nghiệp chế biến thực phẩm đã nhiều lần kiến nghị Bộ Y tế bãi bỏ nội dung hướng dẫn trên. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức các cuộc đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp với đại diện Bộ Y tế, với sự tham dự của Phó Thủ tướng. Tại các cuộc đối thoại này, đại diện Bộ Y tế và các doanh nghiệp đã thống nhất: Chỉ kiểm tra việc bổ sung I ốt đối với các cơ sở sản xuất muối, không kiểm tra các doanh nghiệp chế biến thực phẩm có sử dụng muối.

Vấn đề này cũng được Tổ công tác của Thủ tướng đề cập khi làm việc tại Bộ Y tế ngày 20/9. Tới ngày 4/10 vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 849/TB-TCTTTg thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tháng 9/2017 của Tổ công tác, trong đó nêu rõ: Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn chỉ kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất muối I ốt, không kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có sử dụng muối I ốt theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để không gây bức xúc cho doanh nghiệp và các Hiệp hội chế biến thực phẩm.

PV