Điều chỉnh kích thước chữ

Không ngừng thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

(NB&CL) Thời gian qua, với sự chung tay giúp sức của các cấp, các ngành cũng như phát huy từ chính nội lực của mình, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã tập trung vào xây dựng nông thôn mới (NTM), đem lại kết quả cũng như diện mạo mới cho vùng đất nơi đây. Bắc Sơn hôm nay đã “thay da đổi thịt” cả về diện mạo nông thôn lẫn chất lượng cuộc sống của người dân.

Báo nói Công luận

Đến thăm xã Bắc Sơn, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi sự đổi thay nơi đây. Diện mạo của vùng đất này ngày nay đã đổi mới hoàn toàn. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng và ngành nông lâm thủy sản đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND xã đề ra.

Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao, Nghị quyết Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018 trên cơ sở những kết quả đã đạt được năm 2017, năm 2018, UBND xã Bắc Sơn tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao và Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra trong năm 2018. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, chính trị và trật tự ATXH.

Là một trong những xã nông thôn mới, Bắc Sơn luôn hướng về dân để rồi từ đó không ngừng nâng cao kinh tế - xã hội.

Đồng thời, xã Bắc Sơn cũng tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành, các cấp để sửa sang trường lớp, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho các trường dạy học đạt kết quả cao trong học tập. Bên cạnh đó, xã tập trung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, và nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thường xuyên kiểm tra mạng lưới thông tin tuyên truyền để chuyển tải những chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, bài trừ các thủ tục mê tín dị đoan lạc hậu, tệ nạn xã hội, ngăn chặn hiệu quả tệ nạn ma túy xâm nhập học đường, ngăn chặn kịp thời các hoạt động văn hóa không lành mạnh, giữ gìn thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Để có một Bắc Sơn bình yên, không tệ nạn xã hội như thời gian qua, Bắc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động như ra quân chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH thành địa bàn an toàn. Trong thời gian thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn, Tổ tham mưu với Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác và hỗ trợ đấu tranh, xử lý. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm, các đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm. 

Xã Bắc Sơn ngày nay đang ngày càng thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

UBND xã nêu cao việc thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã được phân công; thực hiện tốt phương châm “cùng ăn, cùng ở” với quần chúng nhân dân để nắm chắc tình hình và có biện pháp giải quyết hiệu quả. Đồng thời huy động sức mạnh của toàn thể hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân trên địa bàn cùng chung tay thực hiện tốt mục tiêu chuyển hóa thị trấn từ địa bàn trọng điểm phức tạp thành địa bàn an toàn.

Xã Bắc Sơn là một xã đang trong quá trình nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM), nên rất cần các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ. Xác định tầm quan trọng của giáo dục, địa phương đã vận động nhiều đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ phát triển giáo dục vùng nông thôn, phục vụ tốt hơn đời sống người dân. Một số doanh nghiệp trên địa bàn còn góp phần hỗ trợ đầu tư đường xá, cơ sở văn hóa.

Được nhân dân đóng góp, những tuyến đường NTM tại xã Bắc Sơn đang được thay đổi diện mạo hằng ngày.

Tiêu biểu như doanh nghiệp của ông Đào Công Phú khi đã nhiệt tình hỗ trợ địa phương hoàn thành 2 công trình giao thông và xây dựng nhà văn hóa ấp, tổ chức gắn mặt lưới lên các con mương trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người dân vào mùa mưa lũ khi tình hình thực tế đã có 1 số trường hợp trẻ em bị rớt xuống mương và bị cuốn trôi trước đó. Việc nâng cao chất lượng các con đường xuống cấp gây khó khăn cho người dân khi đi lại đã đem lại niềm vui lớn cho bà con trong ấp. Làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, người dân xã Bắc Sơn đều thống nhất đã là NTM nâng cao thì đường sá cũng phải nâng cao đáp ứng nhu cầu xanh, sạch, đẹp. Bà con ở đây sẵn sàng cùng chính quyền, doanh nghiệp đồng lòng đóng góp để nâng cao chất lượng các công trình, nâng tầm NTM.

Xã Bắc Sơn cũng tiếp tục triển khai hoàn thành chương trình, mục tiêu quốc gia phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng NTM kiểu mẫu đến năm 2020 hoàn thành 19/19 tiêu chí. Duy trì các tiêu chí đã đạt xã NTM, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2018 xã cơ bản hoàn thành trên 70% bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Hạ Duyên - Mạnh Thắng