Điều chỉnh kích thước chữ

Không phát triển các dự án nhiệt điện than mới giai đoạn 2020-2030

(CLO) Đơn vị tư vấn Quy hoạch điện VIII đề xuất, trong giai đoạn 2020-2030, sẽ không phát triển thêm các dự án nhiệt điện than mới; tỉ lệ nhiệt điện than sẽ giảm từ 42% hiện nay xuống còn khoảng 36% vào năm 2035.

Audio
Nhiệt điện than sẽ được hạn chế trong Quy hoạch điện VIII

Nhiệt điện than sẽ được hạn chế trong Quy hoạch điện VIII

Tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII), ông Trần Kỳ Phúc, Viện trưởng Viện Năng lượng (đơn vị tư vấn Quy hoạch điện VIII) cho biết, đơn vị đã rà soát, đánh giá lại tình hình thực hiện quy hoạch điện VII trong giai đoạn 2016 - 2020 liên quan tới việc phát triển phụ tải, phát triển nguồn và lưới điện...

Kết quả rà soát cho thấy, tình hình thực hiện phụ tải trong giai đoạn vừa qua khá tốt, đạt 97,8%. Tình hình xây dựng nguồn điện đạt 93,7% tổng công suất đạt so với quy hoạch.

Tuy nhiên, cơ cấu xây dựng lại khác biệt với quy hoạch, các nguồn nhiệt điện chỉ đạt 57,6% trong khi các nguồn năng lượng tái tạo lại vượt mức tới 205%. Tỉ lệ hoàn thành xây dựng các trạm biến áp 500 kV đạt 73%, đường dây 500 kV đạt 88%, các trạm 220 kV đạt 77% và đường dây 220 kV đạt 84%.

Về dự báo nhu cầu điện, các kết quả nghiên cứu của Viện Năng lượng cho thấy, nhu cầu điện trong Quy hoạch điện VIII thấp hơn so với kết quả dự báo trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, giảm khoảng 3 - 4 tỷ kWh vào năm 2020 và 9 - 10 tỷ kWh vào năm 2030. Cơ cấu tiêu thụ điện theo vùng miền có thay đổi đáng kể với tỷ trọng lớn hơn của miền Bắc. Nhu cầu điện giai đoạn 2021-2030 vẫn đạt mức tăng dự kiến khoảng 8%/năm.

Viện Năng lượng cũng đưa ra 11 kịch bản phát triển nguồn điện với các điều kiện đầu vào khác nhau.

Theo đó, kịch bản được lựa chọn là kịch bản bảo đảm các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo theo Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo quốc gia và Nghị quyết số 55-NQ/TW. Cụ thể, đến năm 2030, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 32%, tăng lên 40,3% vào năm 2045 và 43% vào năm 2050.

Đặc biệt, theo phương án chọn này, tỉ lệ nhiệt điện than sẽ giảm dần từ mức 42% hiện nay xuống còn khoảng 36% vào năm 2035 và khoảng 31% vào năm 2045. Trong giai đoạn 2020-2030, sẽ không phát triển thêm các dự án nhiệt điện than mới.

Thế Vũ